Wydział Sztuki - Katalog ECTS – Sztuki Plastyczne

Katalog ECTS – Sztuki Plastyczne

Program studiów pierwszego stopnia na profilu ogólnoakademickim przyjęty Uchwałą Senatu UJK nr 86/2019 z dn. 25.04.2019

Harmonogram studiów pierwszego stopnia uruchomionych w roku ak. 2019/2020

Harmonogram studiów pierwszego stopnia uruchomionych w roku ak. 2020/2021, 2021/2022

Program studiów drugiego stopnia na profilu ogólnoakademickim przyjęty Uchwałą Senatu UJK nr 87/2019 z dn. 25.04.2019

Harmonogram studiów pierwszego stopnia uruchomionych w roku ak. 2020/2021, 2021/2022

Skip to content