Wydział Sztuki - Osiągnięcia Studentów-Sztuki Plastyczne

Osiągnięcia Studentów-Sztuki Plastyczne

Stypendia

2021

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymały studentki kierunku: Anna Kaleta, Kamila Kościańska, Martyna Kozłowska, Aleksandra Pałgan.

Nagrody JM Rektora UJK za wybitne osiągnięcia otrzymały: Anna Kaleta, Kamila Kościańska, Martyna Kozłowska.

2020

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymały: Anna Kaleta, Kamila Kościańska, Katarzyna Żugaj.

Nagrody JM Rektora UJK za wybitne osiągnięcia w roku 2020 otrzymali: Anna Kaleta, Kamila Kościańska, Katarzyna Żugaj i Jakub Święcicki.

2019

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Nagrody Rektora UJK w roku 2019 otrzymały: Anna Kaleta, Kamila Kościańska, Katarzyna Żugaj.

2018

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2018 otrzymała: Anna Kaleta.

Wybór najważniejszych nagród i wyróżnień studentów:

2021

Laureatką Nagrody prof. Aleksandra Olszewskiego w 4. Międzynarodowego Triennale Mediów Cyfrowych Radom 2021 zostaje Antonina Jasztal. W tym samym roku studentka wygrywa międzynarodowy konkurs „The End of the World” International Comic Drawing Contest, organizowany przez słowackie wydawnictwo.

Monika Iwan otrzymuje mikrogrant w ramach projektu „KIELECKO – OSTROWIECKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ”

W prestiżowym konkursie projektowym Art Of Packaging 2021 w Poznaniu nagrody w dwóch kategoriach otrzymuje Aleksandra Pałgan, a nominacje: Ewa Głownia, Kinga Nowak.

2020

Anna Kaleta otrzymuje wyróżnienie w 13. Międzynarodowym Konkursie Fotografii Przemysłowej i Industrialnej FOTO-PEIN 2020 w Domu Kultury w Rybniku – Chwałowice.

Antonina Jasztal zostaje laureatką II nagrody 29. edycja międzynarodowego konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Biozagrożenia dzisiaj”, organizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

2019

Studentki Klaudia Pakuła i Małgorzata Popis są półfinalistkami XXI edycji Międzynarodowego Konkursu Entuzjastów Mody Off Fashion, 2019

2018

Anna Kaleta otrzymuje wyróżnienie podczas Międzynarodowych Warsztatów Kreatywnych
w Górkach Wielkich, organizowanych przez ASP w Katowicach. W tym samym roku zostaje włączona do grona Związku Polskich Artystów Fotografików.

Studenci Marcin Cieloch, Mateusz Posmyk i Jakub Popis otrzymują wyróżnienie i stypendium
w Hacatonie organizowanym przez Urząd Miasta Kielce i Targi Kielce na aplikację mobilną,
w związku z wdrażaniem strategii Smart City.

II Nagroda za referat naukowy dla studentki, Karoliny Grudzień, kierunek Sztuki plastyczne, studia
I stopnia w Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” wraz z publikacją w „Zeszytach Studenckiego Ruchu Naukowego”.

Nagroda i wyróżnienie dla studentów Instytutu Sztuk Pięknych, Mateusza Posmyka i Marcina Cielocha w uczelnianym konkursie plastycznym promującym jakość kształcenia za plakat i animację.

Wybór najważniejszych osiągnięć artystycznych studentów. Udział w prestiżowych wystawach, przeglądach artystycznych:

2021

Justyna Odej z pracami graficznymi kwalifikuje się do 8th International Biennial Art of Miniature, Ruse 2021. Kacper Brzezicki, Daria Jarosz, Kinga Nowak, Aldona Wójcicka biorą udział w wystawie finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Graficznego GRANICE WOLNOŚCI 2020 w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu.

Małgorzata Drela bierze udział w wystawie pokonkursowej – XXX edycja międzynarodowego konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „PRZEMYSŁ 4.0” (2021) organizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Martyna Kozłowska, Justyna Odej, Agnieszka Łońska kwalifikują się do wystawy finalistów
II Ogólnopolskiego Biennale Rysunku „CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ ” Włocławek 2021

2020

Wystawa studentów kierunku: Anny Kalety, Marcina Kłaka, Kamili Kościańskiej (również kuratorka wystawy), Malwiny Kozieł, Martyny Kozłowskiej, Agnieszki Łońskiej, Bernadety Niźnik, Justyny Odej, Arkadiusza Ormana, Ewy Tokarczyk, Klaudii Wieczorek oraz Katarzyny Żugaj pt. „Oblicza Bułgarii” w Bułgarskim Instytucie Kultury w Warszawie pod honorowym patronem Ambasady Republiki Bułgarii w Polsce.

Martyna Kozłowska kwalifikuje się do wystawy w ramach IV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, organizowanego przez Galerię BWA w Bydgoszczy

Tomasz Bednarek, Radosław Boszczyk, Anastasiia Zhehlova biorą udział w finałowej wystawie XXVIII edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Depresja” organizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 2020

Justyny Odej organizuje indywidualną wystawę „REFLEKSJE / REFLECTIONS” Dom Kultury Zameczek w Kielcach 2020.

Anna Kaleta organizuje indywidualną wystawę „Preludium” w Galerii ZPAP O/Kielce – Tycjan 2020, bierze również udział w wystawie w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach – na 42. Dorocznej Wystawie ZPAF Okręgu Świętokrzyskiego

Kinga Dulińska, Agnieszka Łońska, Kamila Kościańska biorą udział w finałowej wystawie Ogólnopolskiego Konkursu Graficznego GRANICE WOLNOŚCI 2020 w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu.

Anna Kaleta, Agnieszka Łońska i Katarzyna Żugaj kwalifikują się do wystawy finałowej 44. Interdyscyplinarnego Konkursu Województwa Świętokrzyskiego – Przedwiośnie w Galeria BWA w Kielcach.

Tomasz Pyszczek kwalifikuje się do wystawy finałowej w ramach Międzynarodowego Konkursu na Eksperyment w Sztukach Wizualnych PRÓBA 2020 w Galerii Sztuki Współczesnej im. Jana Tarasina w Kaliszu.

2019

Jakub Święcicki prowadzi cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych poświęconych problematyce projektowania ubioru, tkaniny dla Warsztatów Kultury w Lublinie, T-shirt – warsztat krawiecki dla mężczyzn; Spotkania praktyczne, Warsztaty Kultury w Lublinie, ZDZ w Kielcach, Oddziału w Skarżysku Kamiennej.

2018

Indywidualne wystawy studentów: Anny Kalety, Katarzyny Żugaj, Marcina Kłaka w Galerii Corner Instytutu Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego UJK w Kielcach

Wspólne projekty, publikacje i prezentacje studentów i kadry Instytutu Sztuk Wizualnych

2021

Kinga Nowak w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich „Inkubator Przedsiębiorczości” w ramach konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach staje się członkiem zespołu badawczego i uzyskuje grant na prace przedwdrożeniowe.

Klaudia Wieczorek bierze udział w ogólnopolskim projekcie Galeria Podróżna – Autoportrety – Pocztówki z Polski, realizowanym w ramach Grantu UJK wraz z profesjonalnymi artystami grafikami w najważniejszych ośrodków akademicko-artystycznych kraju w Galerii Instytutu Sztuk Wizualnych UJK w Kielcach, w ramach 11. Triennale Grafiki Polskiej, pod patronatem TVP Kultura.

Klaudia Wieczorek bierze udział w międzynarodowej wystawie polsko-włoskiego projektu „Il Segno dei Canti”, inspirowanego „Boską komedią” Dantego Alighieri z okazji 700-lecia śmierci poety, realizowanym w ramach Grantu UJK i kooperacji z Academy of Fine Arts in Bari.

Warsztaty plenerowe studentów Sztuk plastycznych sztuki land art pt. „Mandale dla Ziemi” w Wilkowie przy współpracy z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Świętokrzyskim Parkiem Narodowym.

Doroczna wystawa studentów Instytutu Sztuk Wizualnych w budynku jednostki.

2020

Strefa Sztuki i Dizajnu w ramach Targów Slow Life Kielce 2020 z wystawą plakatów, grafik koncepcyjnych studentów kierunku oraz warsztatami kreatywnymi z zakresu fotografii portretowej, grafiki komputerowej, linorytu i monotypii, wykładami z zakresu historii sztuki organizowanymi przez studentów i kadrę.

Anna Kaleta, Marcin Kłak, Martyna Kmiecik, Kamila Kościańska, Malwina Kozieł, Martyna Kozłowska, Agnieszka Łońska i Katarzyna Żugaj – biorą udział w wystawie SEPARACJA KOLORÓW – jesienne prezentacje sztuki  #1 w Galerii ZPAP O/Kielce – Tycjan, 2020

Doroczna wystawa studentów Instytutu Sztuk Wizualnych w budynku jednostki.

2019

Europejska Noc Muzeów 2019 – Noc Artystów w Instytucie Sztuk Pięknych polegająca na przeprowadzeniu warsztatów artystycznych dla mieszkańców Kielc, studentów obcokrajowców UJK w Kielcach przy współorganizacji studentów.

Wramach ogólnopolskiej akcji SZTUKA UNIWERSYTETU – UNIWERSYTET SZTUKI koordynowanych przez Ogólnopolską Konferencję Dziekanów Wydziałów Artystycznych podległych MNiSW studenci kierunku biorą udział w projekcie prezentacji dorobku Instytutu Sztuk Wizualnych, złożonej z trzech wystaw:

A TO WY 1 studentów ISP UJK w Kielcach i koncercie studentów Instytutu Edukacji Muzycznej UJK w Kielcach, kurator: Anna Kaleta, w Galerii Sztuki Współczesnej Domu Środowisk Twórczych, Pałacyk Tomasza Zielińskiego w Kielcach. A TO MY 3 pedagogów artystów ISP UJK w Kielcach i koncert pedagogów artystów IEM UJK w Kielcach pt. „Muzyka Ocalona”, kurator: prof. zw. dr hab. Małgorzata Bielecka, w Galerii Sztuki Współczesnej WINDA Kieleckiego Centrum Kultury.A TO ONI doktorantów i absolwentów studiów doktoranckich prowadzonych w ISP UJK w Kielcach będących członkami ZPAP, kurator: dr Rafał Urbański, w Galerii Sztuki ZPAP Tycjan w Kielcach. Patronat na wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Kielce, Bogdan Wenta, JM Rektor UJK w Kielcach, prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak, Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK, Związek Polskich Artystów Plastyków okręg Kielce.

Udział studentów i doktorantów Instytutu Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Bieleckiej w International Winter Academy w Scheesbergu, organizowanej przez Uniwersytet w Bielefeld

Doroczna wystawa studentów Instytutu Sztuk Wizualnych w budynku jednostki – wydarzenie wpisane w oficjalny program obchodów Święta Kielc.

Indywidualna wystawa grafiki cyfrowej Michała Mroza pt. „Portret POPularny” w Studenckiej Galerii Poczekalnia Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach (maj-czerwiec 2018).

2018

Wystawy studentów obcokrajowców studiujących w Instytucie sztuk Pięknych stacjonarnie, w ramach programów wymiany akademickiej podczas obchodów Dni Jakości Kształcenia – na poziomie wydziałowym i uniwersyteckim. Zorganizowano wystawę malarstwa, rysunku, grafiki w przestrzeniach Instytutu, wystawę plakatu w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK w Kielcach (kwiecień, 2018).

Udział studentów Katarzyny Żugaj, Anny Kalety, Natalii Sitek i dr. M. Zdanowicza w Międzynarodowych Warsztatach Kreatywnych w Górkach Wielkich, organizowanych przez ASP w Katowicach

Matryca Miasto – warsztaty graficzne – akcja w przestrzeni publicznej miasta Kielce zrealizowana przez studentów Instytutu Sztuk Pięknych pod kierunkiem dr hab. Teresy A. Ślusarek, hab. UJK i dr hab. Katarzyny Ziołowicz, hab. UJK we współpracy z BWA w Kielcach

Europejska Noc Muzeów 2018 – Noc Artystów w Instytucie Sztuk Pięknych polegająca na przeprowadzeniu warsztatów artystycznych dla mieszkańców Kielc, studentów obcokrajowców UJK w Kielcach przy współorganizacji studentów, także akcji plenerowej przed gmachem Instytutu, polegającej na grupowym malowaniu zaniedbanych ławek – upcyklingu twórczym.

Wystawa poplenerowa studentów III roku kierunku Sztuki plastyczne, studiów I stopnia „Święty Krzyż” pod patronatem J.M. Rektora UJK w Kielcach, hab. zw. dr hab. Jacka Semaniaka i ojca superiora klasztoru na Świętym Krzyżu, mgr Zygfryda Wiechy w Galerii Sala Kominkowa Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (12.04.2018).

Udział studentów i doktorantów Instytutu Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Bieleckiej w International Winter Academy w Scheesbergu, organizowanej przez Uniwersytet w Bielefeld

Ogólnopolska Konferencja naukowa zorganizowana przez dr A. Sędka wraz z Kołem Naukowym Studio 210 w Muzeum Historii Kielc pt. „Zdejmowanie obrazów za pomocą światła – 1918” dotycząca historii fotografii w kontekście niepodległości Polski

Wystawa fotografii analogowej Karoliny Grudzień i dra Arkadiusza Sędka w Muzeum Historii Kielc.

Doroczna wystawa studentów Instytutu Sztuk Wizualnych w budynku jednostki.

Skip to content