Wydział Sztuki - Pracownie artystyczne i projektowe w ramach kierunku Sztuki Plastyczne

Pracownie artystyczne i projektowe w ramach kierunku Sztuki Plastyczne

Pracownia działań intermedialnych dr. Macieja Zdanowicza

Pracownia grafiki warsztatowej dr hab. Teresy Ślusarek, prof. UJK

Pracownia grafiki wydawniczej dr. Wojciecha Domagalskiego

Pracownia plakatu dr. Wojciecha Domagalskiego

Pracownia rysunku dr hab. Katarzyny Ziołowicz, prof. UJK

Pracownia struktur i mechanizmów widzenia dr. Macieja Zdanowicza

Skip to content