Wydział Sztuki - Komunikaty i Zarządzenia Dziekana

Komunikaty i Zarządzenia Dziekana

 

Zarządzenie nr 1/2022

Dziekana Wydziału Sztuki

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 czerwca 2022 roku

w sprawie szczegółowych form i sposobu weryfikacji efektów uczenia się studentów przyjmowanych w drodze przeniesienia na studia prowadzone na Wydziale

Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie ustawy z dnia
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

 

Zarzadzenie-Dziekana-nr-1-z-1.06.2022-r.

Zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-Dziekana

Zalacznik-nr-2-do-zarzadzenia-Dziekana

Zalacznik-nr-3-do-zarzadzenia-Dziekana

Zalacznik-nr-4-do-zarzadzenia-Dziekana

Zalacznik-nr-5-do-zarzadzenia-Dziekana

Zalacznik-nr-6-do-zarzadzenia-Dziekana

 

Skip to content