Wydział Sztuki - Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Przewodnicząca WRSS Patrycja Duda
(studentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
Zastępca Przewodniczącej Zuzanna Malec (studentka kierunku Wzornictwo
Sekretarz: Małgorzata Drela (studentka kierunku Sztuki plastyczne)
Członkini: Sylwia Bartkiewicz (studentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
Członek: Erwin Curyl (student kierunku Wzornictwo)
Członek: Michał Krzysiek (student kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
Członkini: Karolina Linowska
(studentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
Skip to content