Wydział Sztuki - Grafika (nowy kierunek)

Grafika (nowy kierunek)

Od roku 2023/2024 Wydział Sztuki UJK w Kielcach rozpocznie prowadzenie studiów jednolitych magisterskich na kierunku Grafika o profilu ogólnoakademickim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uzyskanie przez Uczelnię kategorii naukowej A w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w tym w oparciu o dorobek artystyczno-badawczy zespołu grafików artystycznych i projektowych Instytutu Sztuk Wizualnych jest potwierdzeniem posiadania niezbędnego zaplecza osobowego do uruchomienia studiów.

Nowa oferta dydaktyczna zakłada wyróżniający na rynku kształcenia program studiów, pozwalający na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zarówno w obszarze grafiki warsztatowej jak i projektowej. Koncepcja opiera się na możliwości wyboru przez przyszłego studenta ścieżki kształcenia w ramach dwóch równoległych bloków fakultatywnych: Grafiki artystycznej (pracowni druku wypukłego, pracowni druku wklęsłego, pracowni druku płaskiego – litografii, pracowni druku płaskiego – sitodruku i inkografiki, pracowni technik unikatowych), Grafiki projektowej (pracownia grafiki reklamowej, pracownia grafiki wydawniczej, pracownia grafiki multimedialnej, pracownia plakatu).

Absolwent kierunku Grafika będzie posiadać pełne kwalifikacje artystyczne w obszarze grafiki warsztatowej  i projektowej. Potrafić wykorzystać wiedzę teoretyczną i praktyczną, kompetencje  i umiejętności, w tym wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wykorzystywania własnych, oryginalnych koncepcji artystyczno-projektowych. Znajomość tradycyjnych i współczesnych mediów graficznych pozwalać mu będzie na efektywne podejmowanie różnorakich ról, wyzwań stawianych przez współczesne życie artystyczne, zawodowe. Będzie znać konteksty teoretyczne, prawo-marketingowe, uwarunkowania pracy w zespołach stając się przygotowanym do pracy w agencjach reklamowych, wydawnictwach, instytucjach upowszechniania kultury i sztuki. Będzie posługiwał się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent uzyska tytuł magistra i zostanie przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Będzie mógł także podjąć dalsze kształcenie związane z jego rozwojem artystycznym i zawodowym na studiach podyplomowych.

Studia na kierunku Grafika to oferta dla osób:

  • zainteresowanym rozwojem artystycznym, projektowym w jednym z najbardziej atrakcyjnych zawodowo obszarów, wciąż poszukujących nowych kandydatów do pracy w szerokiej palecie specjalizacji, w tym podjęcia indywidualnej działalności artystycznej, indywidualnej i zespołowej pracy zawodowej w obszarze projektowania reklam, wydawnictw drukowanych i cyfrowych, plakatów, multimediów na potrzeby m.in. przestrzeni internetowej,
  • chcących rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje pod kierunkiem dynamicznie rozwijającego się zespołu grafików, uzyskujących wysokie nagrody w krajowych, międzynarodowych konkursach, przeglądach artystycznych, projektowych, takich jak: Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Osten Drawing Biennial w Skopje i wielu innych, są członkami elitarnych międzynarodowych organizacji graficznych takich jak: Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, SGCI Southern Graphic Council International,
  • chcących rozwijać się w Kielcach – mieście grafiki… Wydział Sztuki UJK w Kielcach od wielu lat jest organizatorem międzynarodowego cyklicznego wydarzenia, skupiającego osobistości świata grafiki – Migracje Transgraficzne, Akademicka Galeria Sztuki Instytutu Sztuk Wizualnych jest miejscem prezentacji twórczości m.in. wielu uznanych grafików z Polski i za granicy, w przestrzeniach Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach odbywa się Międzynarodowe Triennale Litografii i  to właśnie w tutejszych okolicach wydobywano słynny kamień do matryc litograficznych.

Postępowanie rekrutacyjne obejmie ocenę predyspozycji plastycznych kandydata – przegląd teczki prac rysunkowych, malarskich, wynikających ze studium z natury takich motywów jak: postać ludzka, portret, martwa natura, martwa natura we wnętrzu, studium wnętrza, studium postaci ludzkiej we wnętrzu, pejzaż w liczbie minimum 10, formacie minimum A3. Ocenie nie będą podlegać prace projektowe, prace zrealizowane w technikach cyfrowych, fotografie.

 

Skip to content