O Wydziale

Wydział Sztuki powołano z dniem 1 listopada 2019 r., w związku z reorganizacją struktury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydzielony z wcześniej istniejącego Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, kontynuuje wieloletnie tradycje kształcenia artystycznego, badań związanych z sztuką i twórczością artystyczną, realizowanych w ramach ówczesnych jednostek -Instytutu Edukacji Muzycznej i Instytutu Sztuk Pięknych. Obecnie Wydział tworzą Instytut Sztuk Wizualnych i Katedra Muzyki. Wydział prowadzi studia na kierunkach Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych o profilu ogólnoakademickim na studiach I i II stopnia, Sztuki plastyczne o profilu ogólnoakademickim na studiach I i II stopnia oraz Wzornictwo o profilu praktycznym, na studiach I stopnia.

Dowiedz się więcej

Jesteśmy też na:

Wydział Sztuki

Wymiana międzynarodowa i krajowa

Skip to content