Wydział Sztuki - Dyżury wykładowców-Sztuki Plastyczne

Dyżury wykładowców-Sztuki Plastyczne

Imię i nazwisko wykładowcy Terminy / Kontakt Pokój / sala
dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof.UJK e-mail: kziolowicz@ujk.edu.pl
konsultacje: środa: 09.00-10.30
dyżur dziekański: czwartek: 09:00 – 11:00
3
dr hab. Teresa Ślusarek, prof.UJK e-mail: teresa.slusarek@ujk.edu.pl
konsultacje: środa: 11.00-12.30
111
dr Maciej Zdanowicz e-mail: maciej.zdanowicz@ujk.edu.pl
konsultacje: środa: 09.00-10.30
dyżur dziekański: środa: 10.30-12.0
3
prof. dr hab. Małgorzata Bielecka e-mail: malgorzata.bielecka@ujk.edu.pl
konsultacje: wtorek: 12.00-13.30
201
prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk e-mail: urszula.slusarczyk@ujk.edu.pl
konsultacje: środa: 07:30 – 10:00
(po uprzednim kontakcie mailowym)
Platforma MS Teams
dr Jacek Jaźwierski

e-mail: jacek.jazwierski@ujk.edu.pl
konsultacje w „tyg. A” : wtorek: 13:15 – 14:45
konsultacje w „tyg. B”: wtorek: 14:30 – 16:00
(po uprzednim kontakcie mailowym)

14
dr Rafał Urbański e-mail: rafal.urbanski@ujk.edu.pl
konsultacje: środa: 12:00 – 13:30
202
dr hab. Henryk Królikowski, prof. UJK e-mail: henryk.krolikowski@ujk.edu.pl
konsultacje: środa: 8:30 – 9:30, czwartek 8:30 – 9:00
104
dr hab. Magdalena Szplit – Królikowska, prof. UJK konsultacje: wtorek: 8:00 – 8:30, 11:30 – 12:30 104
dr Alicja Wieczorek e-mail: awieczorek@ujk.edu.pl
konsultacje: środa: 12:00 – 13:30
209
dr hab. Jowita Mormul, prof. UJK e-mail: jowita.mormul@ujk.edu.pl
konsultacje: czwartek: 9:45 – 11:15
210
dr Arkadiusz Sędek e-mail: arkadiusz.sedek@ujk.edu.pl
konsultacje: środa: 13:45 – 14:30, 16:45 – 17:30
(po uprzednim kontakcie mailowym)
210
dr Dominika Starz e-mail: dominika.starz@ujk.edu.pl
konsultacje: piątek: 15:00 – 16:30
205
dr hab. Paweł Opaliński, prof. UJK e-mail: pawel.opalinski@ujk.edu.pl
konsultacje: wtorek: 17:30-19:00
108
dr Marek Osman e-mail: marek.osman@ujk.edu.pl
konsultacje:
piątek: 14:00 – 15:30
(po uprzednim kontakcie mailowym)
105
dr Wojciech Domagalski e-mail: wdomagalski@ujk.edu.pl
konsultacje: wtorek: 13:00 – 14:30
102
dr hab.
Henryk Sikora, prof. UJK
e-mail: henryk.sikora@ujk.edu.pl
konsultacje: środa: 12:00 – 12:45, piątek: 11:00 – 11:45
5
dr Jakub Matys e-mail: jakub.matys@ujk.edu.pl
konsultacje: wtorek: 9:00 – 10:30
108

Skip to content