Wydział Sztuki - Organizacje studenckie

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Organizacje studenckie

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Przewodnicząca WRSS Patrycja Duda
(studentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
Zastępca Przewodniczącej Zuzanna Malec (studentka kierunku Wzornictwo
Sekretarz: Małgorzata Drela (studentka kierunku Sztuki plastyczne)
Członkini: Sylwia Bartkiewicz (studentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
Członek: Erwin Curyl (student kierunku Wzornictwo)
Członkini: Monika Iwan (studentka kierunku Sztuki plastyczne)
Członkini: Karolina Linowska
(studentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)

 

 

 

Koła Naukowe

  • SKN Fotografii 210 Studio (opiekun: dr Arkadiusz Sędek)
  • SKN Plakatu i Grafiki Cyfrowej (opiekun: dr Rafał Urbański)
  • SKN Sztuk Społecznie Stosowanych (opiekun: dr Maciej Zdanowicz)
  • SKN Ilustracji Flow (opiekun: dr Alicja Wieczorek)
  • STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MUZYKÓW
Skip to content