Wydział Sztuki - Akademicka Galeria Sztuki

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Akademicka Galeria Sztuki

 

 

O GALERII

Akademicka Galeria Sztuki Instytutu Sztuk Wizualnych swymi tradycjami, historią sięga 2003 r., kiedy to w wyniku podjętej wspólnie z Władzami Uczelni inicjatywy utworzono Galerię, ówcześnie zlokalizowaną w budynku Rektoratu, przy ulicy Żeromskiego 5. Tak jak zakładano wcześniej, tak i obecnie pełni ona szereg istotnych funkcji w pierwszym rzędzie stanowiąc istotne dopełnienie procesu dydaktycznego realizowanego na poszczególnych kierunkach Wydziału Sztuki, przede wszystkim w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Biorąc pod uwagę podejmowane w ramach niej projekty kuratorskie o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, oferowany dodatkowy program edukacyjny, towarzyszący poszczególnym wystawom skierowany do dzieci, młodzieży, dorosłych miasta, regionu staje się ważnym na mapie Kielc miejscem o istotnym potencjale kulturotwórczym. Galeria jest miejscem, w którym studenci kierunku Sztuki plastyczne realizują program śródrocznych praktyk zawodowych, zapoznając się ze współczesnymi metodami, narzędziami realizacji projektów kuratorskich, upowszechnianiem sztuki współczesnej.

Obecnie program Galerii oscyluje wokół dwóch cykli wystawienniczych, znajdując odbicie w problematykach artystyczno-badawczych kadry ISW oraz zakresie oferty dydaktycznej Wydziału Sztuki: 1) „Piękno użyteczne. Odsłony współczesnej sztuki wzornictwa”, 2) „Terytoria własne – terytoria wspólne. Odsłony krajowej i zagranicznej sztuki współczesnej”. Dopełnieniem programu są okazjonalnie organizowane projekty kuratorskie, obejmujące realizację wystaw zbiorowych opartych na sprecyzowanym problemie, osadzonym w szeroko pojętej problematyce społeczno-kulturowej.  

Galeria posiada dwie sale wystawowe: jedną na parterze budynku, o powierzchni 45 m2, drugą na pierwszym piętrze budynku, o powierzchni 51 m2.

2021

14.10-18.11.2021 Travelling Gallery: Postcards from Poland. Polish Contemporary Printmaking / Galeria Podróżna: Pocztówki z Polski. Polska Grafika Artystyczna (wystawa włączona do głównego programu międzynarodowej konferencji artystycznej PUERTOGRAFICO San Juan 2020 na podstawie selekcji w otwartym konkursie kuratorskim SGCI International, wpisana w program 11. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach)

 

14.05-02.06.2021 Generation 2.0 – What’s left after the Polish School of Poster / Generacja 2.0 – Co nam pozostało po Polskiej Szkole Plakatu, kuratorzy: dr Wojciech Domagalski, dr Maciej Zdanowicz (wystawa realizowana we współpracy z West Liberty University, USA w ramach 27. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie). W wystawie udział biorą: Jakub Balicki, Edgar Bąk, Jarosław Bujny, Łukasz Chmielewski, Monika Cybulska, Justyna Czerniakowska, Fontarte (Artur Frankowski / Magdalena Frankowska), Karolina Grudzińska, Małgorzata Gurowska, Przemysław Hajek, Patryk Hardziej, Krzysztof Iwański, Tomasz Jędrzejko, Michał Kacperczyk, Izabela Kaczmarek-Szurek, Ryszard Kajzer, Zofia Klajs, Adam Klasa, Łukasz Kliś, Aneta Kosin, Karolina Kotowska, Sebstian Kubica, Ireneusz Kuriata, Stefan Lechwar, Michał Matoszko, Paweł Mildner, Julia Mirny, Aleksandra Niepsuj, Marek Osman, Karolina Pietrzyk / Mateusz Zieleniewski, Nikodem Pręgowski, Łukasz Rayski, Galeria Rusz (Joanna Górska / Rafał Góralski), Homework (Jerzy Skakun / Joanna Górska), Artur Skowroński, Vadym Solowski, Jakub Stępień, Mateusz Stradomski, Szymon Szymankiewicz, Jerzy Tchórzewski, Tomasz Tobolewski, Joanna Tyborowska, Marcin Urbańczyk, Aleksander Walijewski, Katarzyna Witczak, Marcin Władyka, Agnieszka Ziemiszewska. Projekt Generacja 2.0 Co nam pozostało po Polskiej Szkole Plakatu /Generation 2.0 What’s Left After the Polish School of Poster finansowany jest w ramach grantu Rektora UJK na działalność artystyczno-badawczą. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TVP Kultura oraz branżowe portale internetowe: „Grafmag, „Font Nie Czcionka”, „Magazif”.

Do udziału zaproszono artystów z najważniejszych ośrodków akademicko-artystycznych, m.in.: Cieszyna, Gdańska, Kielc, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia. Tak szeroka prezentacja zapewnia możliwość konfrontacji różnorodnych postaw i praktyk, których wspólną cechą stanie się czas ich zaistnienia. Na wystawie zauważalne są przede wszystkim dwie tendencje. To z jednej strony działania oparte na eksponowaniu ilustracyjnej formy, nierzadko wykorzystującej efekty malarstwa, rysunku, kolażu, a z drugiej rozwiązania bazujące na prostocie, logice, akcentowaniu typograficznej konstrukcji. Tym samym mieszają się tu nurty, z których pierwszy jest bezpośrednim nawiązaniem do tradycji najlepszych lat polskiej sztuki plakatowej ubiegłego wieku, drugi odwołaniem do konstruktywistycznych wzorców.

Wystawa jest przyczynkiem do dyskusji na temat kondycji polskiego plakatu współczesnego, zwłaszcza w dobie jego swoistego renesansu, zdobywającego popularność wśród studentów kierunków artystycznych, dynamicznie zaznaczających się debiutów w jego obszarze, sukcesów na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Kuratorzy ekspozycji: dr Wojciech Domagalski, plakacista, malarz oraz dr Maciej Zdanowicz, grafik i teoretyk sztuki w ramach przygotowywanego wernisażu online, przyjmującego postać panelu dyskusyjnego zadadzą pytanie o swoistość cech polskiego plakatu, jego odmian regionalnych, kierunku w jakim zmierza medium plakatowe w odniesieniu do komunikacji cyfrowej, miejsca jakie zajmuje w dyskursie publicznym.

Kielecka prezentacja nie będzie jedyną w ramach realizowanego projektu. Planowane są jej kolejne odsłony, m.in. krajowa w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zagraniczna – w Nutting Art Gallery West Liberty University w Stanach Zjednoczonych.

Skip to content