Wydział Sztuki - Kielce Kandydat do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce Kandydat do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Wydział Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jako jednostka stanowiąca istotny element kulturotwórczy miasta, regionu, z jednej strony kształcąca przyszłe kadry kultury, z drugiej zajmująca się na bieżąco upowszechnianiem i animacją zaangażowała się w proces przygotowania kandydatury Kielc do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029 r. Europejska Stolica Kultury to program, w którym każdego roku wybrane przez Unię Europejską miasta mają szansę prezentować własne dziedzictwo, potencjał i życie kulturalne nie tylko własne, ale i całego regionu oraz państwa. Proces aplikowania, przygotowań do uzyskania tego prestiżowego tytułu staje się swoistym laboratorium kultury w całej rozciągłości oddziaływania społeczno-gospodarczego, przekładającym się na budowę pozytywnego wizerunku. W 2029 roku gospodarzem projektu ESK stanie się ponownie Polska wraz ze Szwecją.

Jak mówi dr Maciej Zdanowicz, koordynator przygotowań kandydatury Kielc do tytułu ESK 2029: Kielce i Świętokrzyskie to miejsce wciąż nieodkryte i niesłusznie pomijane w planach wypoczynkowo-turystycznych, kulturalnych. Fakt ten chcemy wykorzystać jako atut, prezentując jego oblicze, sytuując lokalną kulturę jako zasadniczy obszar napędzający, nadający ton życiu społeczno-gospodarczemu. Okazją do tego staje się nasz start w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Projekt Kielce ESK 2029 opiera się na wykorzystaniu i wyeksponowaniu unikatowych uwarunkowań ośrodka, m.in.: wartościowego dziedzictwa materialnego i niematerialnego, działalności uznanych w kraju i zagranicą instytucji kultury, wreszcie ukształtowaniu, proporcjach stwarzających właściwe warunki do rozwoju. Kameralna skala miasta z przyrodniczo cennymi obszarami, wpisanymi m.in. na listę UNESCO, a przy tym oferta usług, inicjatyw tak szeroka, dostępna jak w dużych metropoliach staje się gwarantem satysfakcji, poczucia bezpieczeństwa człowieka. W tym znaczeniu chcemy ukazać kulturę jako czynnik budujący zaangażowane relacje ze środowiskiem, identyfikujący z nim, kształtujący wieloaspektową świadomość i odpowiedzialność za otoczenie.

Dnia 8 marca 2022 r. miała miejsce konferencja prasowa zorganizowana przez Urząd Miasta w Kielcach, podczas której oficjalnie ogłoszono nasz start w wyścigu o ESK 2029. Więcej informacji na temat na stronie UM Kielce: https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/kielce-powalcza-o-tytul-europejskiej-stolicy-kultury-2029.html

Istotnym elementem przygotowań do uzyskania zaszczytnego tytułu jest cykl organizowanych spotkań środowisk życia społeczno-kulturalnego i gospodarczego Mały Kongres Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego, którego organizatorem jest nasza Uczelnia. Pierwsze miało miejsce 9 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej UJK i wzięli w nim udział reprezentanci Władz Miasta – wiceprezydent, Marcin Chłodnicki, Grzegorz Sowiński, z-ca dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu, Władz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małgorzata Rudnicka oraz przedstawiciele instytucji: Domu Środowisk Twórczych Pałacyk Tomasza Zielińskiego w Kielcach, Wzgórza Zamkowego w Kielcach, Teatru Lalki i Aktora Kubuś im. Stefana Karskiego w Kielcach, Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Kieleckiego Teatru Tańca, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Kieleckiego Centrum Kultury, Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Geonatury Kielce, Kieleckiego Parku Technologicznego, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury „Zameczek” w Kielcach, Domu Kultury „Białogon” w Kielcach. Celem obrad była konsolidacja środowisk społeczno-kulturalnych oraz prezentacja dobrych praktyk w obszarze promocji, upowszechniania i animacji kultury. Organizatorami wydarzenia byli: Wydział Sztuki oraz Biblioteka Uniwersytecka UJK, Urząd Miasta Kielce.

Drugie spotkanie odbyło się 5 lipca 2022 r., w Centrum Edukacji Artystycznej UJK (Wydziału Pedagogiki i Psychologii), skupiając reprezentantów Władz Miasta – wiceprezydenta, Marcina Chłodnickiego, z-cę dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu, Grzegorza Sowińskiego, kierownik Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą, Iwonę Sabat, Władz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małgorzatę Rudnicką oraz przedstawicieli instytucji, organizacji: Wydziału Sztuki UJK w Kielcach, Domu Środowisk Twórczych Pałacyk Tomasza Zielińskiego w Kielcach, Związku Polskich Artystów Plastyków O / Kielce, Kieleckiego Parku Technologicznego / Energetycznego Centrum Nauki, Bazy Zbożowej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach, Domu Kultury Zameczek, Kieleckiego Teatru Tańca, Kieleckiego Centrum Kultury, Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, Geonatury Kielce, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Muzeum Narodowego w Kielcach, Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach oraz Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Podczas obrad przedstawiono koncepcję merytoryczną programu kandydatury Kielc do tytułu ESK 2029, pozytywne praktyki związane z partycypacją społeczną oraz dyskutowano nad stanem kultury Kielc. Organizatorami wydarzenia byli: Wydział Sztuki oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii UJK, Urząd Miasta Kielce.

Aula Centrum Edukacji Artystycznej UJK – uczestnicy II Kongresu Kultury Kielc i Regiony Świętokrzyskiego. Autor zdjęcia: Krzysztof Kupczewski

 

Od lewej: dr Rafał Urbański – Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków O/Kielce, dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK – Dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych UJK, dr Wojciech Domagalski – Instytut Sztuk Wizualnych UJK / członek zespołu koordynującego starania Kielc o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, uczestnicy II Kongresu Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego. Autor zdjęcia: Krzysztof Kupczewski

 

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii – dr hab. Mariolla Wojciechowska, prof. UJK. Autor zdjęcia: Krzysztof Kupczewski

 

Dziekan Wydziału Sztuki UJK – dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK, dr Maciej Zdanowicz – Prodziekan Wydziału Sztuki UJK Koordynator projektu kandydatury Kielc o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Autor zdjęcia: Krzysztof Kupczewski

 

Skip to content