Wydział Sztuki - Wybory 2020-2024

Wybory 2020-2024

 

Okręgowa Komisja Wyborcza

 

WYBORY NA KADENCJĘ 2020-2024

 • dr hab. Paweł Opaliński,  prof UJK
 • dr Ewa Parkita
 • dr Joanna Sztejnbis-Zdyb
 • dr Jakub Matys
 • mgr Aleksandra Czwartos
 • Marek Saramak

 

Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej

 • Uchwała Nr 1/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16.03.2023 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Sztuki
 • Uchwała Nr 2/2023  Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16.03.2023 roku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Sztuki
 • Uchwała Nr 3/2023  Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16.03.2023 roku w sprawie wyboru sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Sztuki
 • Uchwała Nr 4/2023  Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16.03.2023 roku w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Muzyki
 • Uchwała Nr 5/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16.03.2023 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia dla kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Muzyki
  • Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE kandydata na członka Rady Naukowej Instytutu w kadencji obejmującej okres 2020-2024
  • Załącznik nr 2 – Lista potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia kandydata na członka Rady Naukowej Instytutu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich
  • Załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla członków organów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uchwała Nr 6/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16.03.2023 r. w sprawie miejsca składania oświadczeń przez kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Muzyki na Wydziale Sztuki na kadencję 2020-2024
 • Uchwała Nr 7/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16.03.2023 r. w sprawie zmiany kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Muzyki
  • Załącznik nr 1 – Kalendarz czynności wyborczych w wyborach Rady Naukowej Instytutu Muzyki na Wydziale Sztuki 2020-2024
 • Uchwała nr 8/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16.03.2023 r. w sprawie zmiany kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Muzyki
  • Załącznik nr 1 – Kalendarz czynności wyborczych w wyborach Rady Naukowej Instytutu Muzyki na Wydziale Sztuki 2020-2024
 • Uchwała nr 9/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18.04.2023 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Naukowej Instytutu Muzyki na Wydziale Sztuki na kadencję 2020-2024
 • Uchwała nr 10/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18.04.2023 r. w sprawie rozdziału mandatów w Radzie Naukowej Instytutu Muzyki w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora na Wydziale Sztuki  na kadencję 2020-2024
 • Uchwała nr 11/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18.04.2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu Muzyki w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora na Wydziale Sztuki na kadencję 2020-2024
 • Uchwała nr 12/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18.04.2023 r. w sprawie składania protestów wyborczych na Wydziale Sztuki
 • Uchwała nr 13/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Muzyki w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora na kadencję 2020 – 2024
 • Uchwała nr 14/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24.04.2023 r. w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania do Rady Naukowej Instytutu Muzyki
 • Uchwała nr 15/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24.04.2023 r. w sprawie ustalenia listy osób w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Sztuki, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, podsiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Muzyki na kadencję 2020 – 2024
 • Uchwała nr 16/2023  Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27.04.2023 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyborów do Rady Naukowej Instytutu Muzyki w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję 2020 – 2024

 

Skip to content