Wydział Sztuki - Wybory 2024-2028

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wybory 2024-2028

Okręgowa Komisja Wyborcza

 

WYBORY NA KADENCJĘ 2024-2028

 

Przewodnicząca

 • mgr inż. Anna Krajcarz

Zastępca przewodniczącej

 • mgr Katarzyna Szewczyk (ISW)

Sekretarz

 • dr Alicja Wieczorek (ISW)

Członkowie:

 • dr Joanna Sztejnbis-Zdyb (IM)
 • mgr Anna Grochulska (IM)
 • mgr Aleksandra Wiater (doktorantka)
 • Jarosław Jakubczyk (student)

 

Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej

  • Uchwała Nr 1/2024 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15.02.2024 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 Wydziału Sztuki
  • Uchwała Nr 2/2024 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15.02.2024 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 Wydziału Sztuki
  • Uchwała Nr 3/2024 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15.02.2024 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 Wydziału Sztuki
  • Uchwała Nr 4/2024 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15.02.2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania przedstawicieli do kolegium elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Sztuki
  • Uchwała Nr 5/2024 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20.02.2024 r. w sprawie ustalenia i podania do wiadomości kalendarza czynności wyborczych przez Okręgową Komisję Wyborczą nr 2 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Uchwała Nr 6/2024 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20.02.2024 r. w sprawie składania protestów wyborczych na Wydziale Sztuki
  • Uchwała Nr 7/2024 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028 w Wydziale Sztuki
  • Uchwała Nr 8/2024 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23.02.2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania przedstawicieli do kolegium elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Sztuki w przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów zgodnie z Uchwałą Nr 4/2024 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Uchwała Nr 9/2024 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 05.03.2024 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028

Obwieszczenia

 • Obwieszczenie Nr 1/2024 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 04.03.2024 r. w sprawie stwierdzenia wyników wyborów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Sztuki

Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej

  • Komunikat Nr 1/2024 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20.02.2024 r.
  • Komunikat Nr 2/2024 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15.04.2024 r.
  • Komunikat Nr 3/2024 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15.04.2024 r.

 

Wyniki głosowania do kolegium elektorów

 • Wyniki – grupa profesorów i profesorów Uczelni
 • Wyniki – grupa pozostałych nauczycieli akademickich

 

 

Skip to content