Wydział Sztuki UJK

Interesariusze zewnętrzni

Wydziałowa Komisja Kształcenia

(kadencja 2019/2020)

Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja

1
mgr Grzegorz Pańtak Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, Katedry Muzyki, Z-ca Dyrektora Kieleckiego Teatru Tańca (kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
2 mgr Waldemar Pukalski Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, Katedry Muzyki, Dyrektor I LO w Kielcach (kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
3 mgr Elżbieta Rasała Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, Katedry Muzyki, Dyrektor SP nr 15 w Kielcach (kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
4 dr Artur Ptak Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, Instytut Sztuk Wizualnych – Muzeum Narodowe w Kielcach (kierunek: Sztuki Plastyczne)
5 mgr Magdalena Stępnik Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, Instytut Sztuk Wizualnych, Pracownia Artystyczna EM, (kierunek: Wzornictwo)

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.