Wydział Sztuki - Władze

Władze

Władze w kadencji 2020-2024

Dziekan Wydziału Sztuki: dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK

Sekretariat Dziekana
e-mail: dziekanws@ujk.edu.pl
pokój nr 2
tel. 041 349 66 90


e-mail: kziolowicz@ujk.edu.pl

Godziny i dni dyżurów:

środa, 09.00-10.30, pokój nr 3

czwartek, 09.00-11.00, pokój nr 3

Katarzyna Ziołowicz, artysta plastyk tworząca w obszarze rysunku, ceramiki, a także pedagog specjalizujący się edukacji estetycznej i regionalnej. Absolwentka Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (dzisiejszego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie), gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni ceramiki adi. Anny Stawiarskiej. W 2015 roku otrzymała tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom doktora w zakresie pedagogiki obroniła w roku 2007 w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 1999 roku związana jest z Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie w latach 2017-2020 pełniła funkcję dyrektora, a od 2020 r. jest dziekanem nowo utworzonego Wydziału Sztuki. Artystka jest autorką kilkunastu wystaw indywidualnych, m.in. w Busku-Zdroju, Kielcach, Krakowie, Puławach, Sandomierzu, Tarnowie, ale również Kamieńcu Podolskim, Równym, Warszawie, Winnicy na Ukrainie, słowackich Koszycach. Brała udział w ponad 200 wystawach zbiorowych, przede wszystkim rysunkowych, istotnych dla tej dziedziny sztuki krajowych i zagranicznych przeglądów. Laureatka nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Galerii Sztuki Współczesnej Oranżeria Domu Środowisk Twórczych Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach w 43. Interdyscyplinarnym Konkursie Plastycznym Województwa Świętokrzyskiego Przedwiośnie 2020, wyróżnienia w 10th International Drawing Biennale, Melbeurn (Australia) 2019, II nagrody w 6Th International Drawing Biennale, Melbeurn 2011, nagrody zbiorowej dla Narodowej Kolekcji Polskiej World Gallery of Art On Paper Drawings, Skopje (Macedonia) 2010. Jej dorobek tworzą nie tylko prace artystyczne, ale również publikacje o charakterze naukowym i krytycznym, w tym redakcyjne monografii zbiorowych. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, naukowo-artystycznych włączając się w dyskurs w obszarze edukacji artystycznej. Członkini Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Związku Polskich Artystów Plastyków okręgu kieleckiego, Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej Delegatury w Kielcach, aktywnie pracująca na rzecz aktywizacji życia artystycznego Kielc, regionu świętokrzyskiego, w tym kandydatury Kielc do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. W 2021 roku uzyskała tytuł Wykładowcy Roku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przyznany przez studentów Uczelni oraz Osobowości Roku Województwa Świętokrzyskiego w kategorii Nauka w roku 2020, plebiscycie organizowanym przez Polską Press Grupę.

Prodziekan ds. kształcenia i współpracy z zagranicą: dr Maciej Zdanowicz

e-mail: maciej.zdanowicz@ujk.edu.pl
tel. +48 41 349 66 56

Godziny i dni dyżurów:

czwartek, 09.00-12.00, pokój nr 3

Maciej Zdanowicz, artysta plastyk i teoretyk sztuki pracujący w obszarze grafiki, intermediów. Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, gdzie w 2007 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Bogusława Balickiego oraz prof. Romany Hałat. W 2015 r. obronił dyplom doktora sztuki na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2016 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w latach 2016-2019 pełniący funkcję wicedyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych ds. kształcenia, a od momentu utworzenia Wydziału Sztuki – prodziekana ds. kształcenia i współpracy z zagranicą. W latach 2007-2016 pracował na stanowisku asystenta w Pracowni Obrazu, dr hab. Aleksandry Gieragi, prof. ASP na Wydziale Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi. Z macierzystą Uczelnią związany był do 2019 r. będąc wykładowcą Środowiskowych Studiów Doktoranckich. Autor ponad 10 wystaw indywidualnych, 100 prezentacji zbiorowych, kurator wielu krajowych i międzynarodowych projektów artystycznych. Laureat nagród (m.in. naborów projektów kuratorskich organizowanych przez SGC International do wydarzeń towarzyszących konferencjom artystycznym Our Shared Future Madison 2022, PUERTOGRAFICO San Juan 2020, stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Łodzi w 2017 r., wyróżnienia honorowego na I Ogólnopolskiej Wystawie Rysunku Studenckiego w Toruniu w 2008 r., Nagrody Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w XXIII Konkursie im. Władysława Strzemińskiego w 2006 r.). W 2018 r. powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na członka Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach. Wykłada gościnnie przede wszystkim w Bułgarii, Chinach, Ukrainie, publikuje prace naukowe i krytyczne, uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych poruszając zagadnienia odnoszące się do tendencji awangardowych i postawangardowych w sztuce, w tym zjawiska muzyki wizualnej, sztuki dźwięku. Ekspert zewnętrzny m.in. Komisji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Członek międzynarodowego zespołu redakcyjnego pisma naukowego „Visual Studies”, wydawanego przez Uniwersytet Św. Cyryla i Św. Metodego w Veliko Tarnovo (Bułgaria), Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej AICA, ATINER Athens Institute for Education and Research, SGC International (przy Kennesaw State University). Aktywnie pracuje na rzecz rozwoju życia kulturalno-artystycznego Kielc, regionu świętokrzyskiego, m.in. koordynując projekt Kielce Europejska Stolica Kultury 2029.

Prodziekan ds. Muzyki: prof. dr hab. Jerzy Mądrawski

e-mail: jerzy.madrawski@ujk.edu.pl
tel. +48 41 349 68 57

Godziny i dni dyżurów:

czwartek, 10.00-12.00, pokój nr 31 (Katedra Muzyki)

Jerzy Mądrawski, artysta muzyk instrumentalista, należący do elitarnego grona akordeonistów. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina) w klasie prof. Jerzego Jurka. Od 1980 roku zajmuje się pracą pedagogiczną. W latach 1991-1995 był wykładowcą w Akademii Muzycznej w Łodzi. Obecnie jest zatrudniony w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowisku profesora zwyczajnego. Postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku nadano mu tytuł profesora sztuk muzycznych. W sferze jego zainteresowań znajduje się również kompozycja. Uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Muzyki Akordeonowej Kameralnej. Koncertował w kraju i za granicą, m.in.: we Włoszech, Niemczech, Rosji, Litwie, Szwecji Czechach, Bułgarii i na Ukrainie. Członek Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Bierze udział w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów akordeonowych. Jako wykonawca zainspirował kompozytorów do tworzenia oryginalnej literatury akordeonowej. W opracowaniu i pod jego redakcją ukazały się kompozycje na akordeon solo i z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej oraz muzyka kameralna publikowane  w wydawnictwach: ASTRA, Katedry Akordeonistyki Akademii Muzycznej w Warszawie, Edition Rondo Prague w Czechach. Dokonał wielu prawykonań utworów polskiej muzyki współczesnej. Jako wykonawca brał udział w festiwalach: Musica Moderna w Łodzi, Poznańskiej Wiośnie Muzycznej, Musica Nova w Brzegu, Bajan i bajaniści w Moskwie, Forster Brucke, Osteuropa-Komponistentreff, Jeunesses Musicales w Kielcach, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Radomiu, Buskim Lecie Muzycznym, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Lubuskich Dniach Kameralistyki, Zielonogórskich Spotkaniach Muzycznych i innych. Koncertował w Filharmonii Narodowej Ukrainy oraz z orkiestrami filharmonicznymi: kielecką, częstochowską, kaliską, zielonogórską, sudecką oraz ze Słupską Orkiestrą Kameralną i zespołem Camerata Vistula. Dokonuje nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji. Autor wielu publikacji dotyczących analizy twórczości kompozytorskiej na akordeon oraz instrumentalnych zagadnień wykonawczych, w tym książki „Twórczość kompozytorska Bogdana Dowlasza na akordeon” (Warszawa 2000 r.) oraz płyt CD: „Interferences”, „Muzyka czasu i przestrzeni”, „Mirosław Niziurski – Utwory na akordeon z orkiestrą”, „:Cztery pory roku”, „Akordeonowe impresje”. 

Skip to content