Wydział Sztuki - Dlaczego warto studiować sztukę, muzykę w UJK w Kielcach?

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dlaczego warto studiować sztukę, muzykę w UJK w Kielcach?

Wydział Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach to:

  • Najmłodsza, ale bardzo dynamicznie rozwijająca się jednostka, która jako jedyna w Uczelni uzyskała wysokie kategorie naukowe A, nadane przez Ministra Edukacji i Nauki Rządu RP w dyscyplinach: sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Uzyskane kategorie są odzwierciedleniem ogromnego znaczenia, wagi dorobku artystyczno-badawczego kadry Instytutu Muzyki oraz Instytutu Sztuk Wizualnych.

  • Kameralna i przyjazna atmosfera studiów, sprzyjająca odkrywaniu siebie, własnego potencjału twórczego, ale i osobowego. Tu zostaniesz dostrzeżony, a indywidualnie podejście kadry w procesie kształcenia, zostanie zorientowane na Twoje potrzeby, predyspozycje, zainteresowania.
  • Interdyscyplinarna kadra uniwersytecka, wywodząca się z różnych jednostek Uczelni, specjalizująca się w różnorodnych obszarach, pozwalająca na nabycie fachowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
  • Wysoka jakość kształcenia potwierdzona ogólnopolskimi i międzynarodowymi sukcesami studentów, absolwentów, w tym stypendiami Ministra Edukacji i Nauki.
  • Intensywna wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+ oraz odrębnych umów bilateralnych z uczelniami Europy, Azji i Ameryki Północnej.

 

Co sprawia, że studia w Kielcach są przyjemne, komfortowe?

  • Kielce to miasto kultury i sztuki, licznych zabytków sięgających dawnych wieków, których ranga świadczy o istocie miejsca dla Polski, Europy; to miasto uznanych w kraju i zagranicą instytucji: Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej Dom Praczki, Kieleckiego Teatru Tańca, Muzeum Narodowego, Muzeum Zabawek i Zabawy, Teatru im. Stefana Żeromskiego, Wzgórza Zamkowego z Instytutem Dizajnu; to miasto festiwali: Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego, Memorial To Miles Kielce Jazz Festival, Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF FASHION, Ogólnopolskiego Niezależnego Festiwalu Form Dokumentalnych NURT, Pociągu do Literatury. Herling-Grudziński Festival i wielu innych; Kielce to miasto kandydat do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

  • Kielce to miasto przyrody, której specyfika przyciąga rokrocznie wielu turystów, poszukujących wytchnienia w jej ożywionych i nieożywionych aspektach; Kielce to miasto rezerwatów geologicznych, wpisane do Światowej Sieci Geoparków UNESCO; Kielce to miasto gór, lasów, wód stwarzających warunki do uprawiania sportów letnich i zimowych.

  • Kielce to miasto bezpieczne, przyjazne, kompaktowe, które swoją wielkością z jednej strony zapewnia możliwość sprawnego przedostania się z jednego koniec na drugi, a z drugiej – zapewnia dostępność do produktów, usług właściwych dużym metropoliom. Kielce to miasto zlokalizowane na ważnych trasach, skomunikowane z Warszawą, Krakowem, Katowicami, Wrocławiem, Lublinem, Łodzią, posiadające bardzo dobre połączenia kolejowe i autobusowe, w tym zagraniczne z Czechami, Słowacją, Węgrami, Austrią, Litwą, Łotwą, Niemcami, Ukrainą.
  • Kielce to miasto komfortowe ekonomicznie, cechujące się niskimi kosztami utrzymania, zarówno wynajmu akademików, mieszkań na często wyższym standardzie niż w innych miastach wojewódzkich, niskimi kosztami wyżywienia, m.in. w licznych barach, restauracjach zlokalizowanych w różnych częściach miasta, serwujących często zdrowe, lokalne przysmaki.
Skip to content