Wydział Sztuki - Absolwenci – Instytut Muzyki

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwenci – Instytut Muzyki

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych dostarcza wiarygodnych informacji o sytuacji absolwentów polskich uczelni na rynku pracy.

Badania oparte są na danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz systemu POL-on.

W związku z założeniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 18 III 2011 r. (Dz. U. nr 84, poz. 455, art. 13a ) określającej warunki monitorowania losów absolwentów, dyrekcja Katedry Muzyki UJK zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety. Wszystkie dane zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów statystycznych wynikających z ustawy.
Ankietę prosimy przesłać na adres:
anna.parkita@ujk.edu.pl

→ Wypełnij ankietę! plik DOC / Plik PDF

Monitorowanie losów absolwentów
Katedry Muzyki
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Katedra Muzyki pozostaje w kontakcie ze swoimi absolwentami oraz monitoruje ich działalność zawodową i artystyczną. Zebrano 48 ankiet wypełnionych przez absolwentów, którzy w latach 2015-2020 ukończyli kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Wynika z nich, iż 85% badanych wykonuje zawód związany z muzyką, zaś 15% podjęło inną pracę zarobkową. Wśród respondentów 71% jest zatrudnionych na umowę o pracę, 23% na umowę cywilnoprawną, 4% prowadzi własną działalność gospodarczą, zaś 2% nie pracuje ze względu na podjęcie studiów na kolejnym kierunku.

Badania pokazują, że absolwenci Instytutu Edukacji Muzycznej (obecnie Katedry Muzyki) znajdują zatrudnienie (niejednokrotnie w kilku miejscach) jako:

 • nauczyciele muzyki na różnych szczeblach edukacji szkolnej (szkoły ogólnokształcące)
 • nauczyciele rytmiki (w przedszkolach)
 • nauczyciele śpiewu
 • nauczyciele gry na instrumentach, takich jak: gitara, perkusja i pianino
  (w prywatnych szkołach muzycznych, ogniskach muzycznych lub domach kultury)
 • dyrygenci
 • chórmistrzowie
 • kapelmistrzowie
 • organiści w kościołach
 • muzycy estradowi
 • animatorzy życia muzycznego.

Zajmują się również działalnością społeczną i charytatywną organizując warsztaty, koncerty oraz występy m.in. w hospicjach, domach pomocy społecznej czy ośrodkach dla niewidomych (za taką działalność jeden z absolwentów otrzymał tytuł „Człowieka roku”). Respondenci prowadzą swoją działalność zawodową m.in. w Kielcach, Krakowie, Warszawie, Limanowej, Przysusze, Warce, Szydłowcu, Grzybowej Górze, Nowym Korczynie, Pacanowie i Dąbrowie Tarnowskiej.

Z przeprowadzonych ankiet wynika również, iż 62% absolwentów prowadzi solową lub zespołową (również jako członkowie chórów) działalność artystyczną uprawiając różne gatunki muzyczne (pop, jazz, folk, hip-hop, muzykę poważną, muzykę sakralną), współtworząc zespoły, m.in.: Shapeless, KUSZ, GooseBumps czy MISERICORDERS, a także współpracując z czołowymi artystami polskiej sceny rozrywkowej (Kasia Wilk, Krzysztof Kasa Kasowski, Gabriel Fleszar, Mezo, Alexandra, kabaret Czwarta fala).

Ponad połowa ankietowanych (55%) może poszczycić się osiągnięciami  artystycznymi, wśród których znalazły się:

 • konkursy (Międzynarodowy Konkurs Wykonawców Estradowej Piosenki „WITEBSK 2018” – 3 miejsce, III Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. J. Świdra w Cieszynie – I miejsce, Międzynarodowy Festiwal Piosenki – Anna German w Warszawie – udział w Finale, Międzynarodowy Konkurs „Złote głosy” w Warszawie – wyróżnienie);
 • płyty (m. in. „Pierwszy raz”, „Born in the PRL”, „Muzyczny świat – Mac Edukacja”, „GooseBumps” czy personalizowana płyta dla dzieci „Ekotuptusie”);
 • udział w projekcie „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska”;
 • kierownictwo muzyczne nagrania ogólnopolskiej wersji hymnu Światowych Dni Młodzieży Panama 2019;
 • udział w festiwalach muzycznych (XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz, Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, Opole Debiuty, Opole Premiery, Sopot Hit Festiwal, Festiwal Piosenki Rosyjskiej);
 • udział w spektaklach muzycznych, takich jak „Zobacz jazz” i „Brodzić po wodzie”, „Wódz”, „Alleluja – Happy Day”, multimedialnym oratorium „Do Betlejem” oraz Ogólnopolskiej Konferencji „Chórmistrz, dyrygent, pedagog, kreator brzmienia zespołu chóralnego” w Kielcach;
 • udział w eliminacjach do Eurowizji oraz programach telewizyjnych The Voice of Poland i All together now;
 • występy w Dzień dobry TVN, Pytanie na śniadanie TVP czy Halo Polonia w TVP Polonia;
 • liczne koncerty (m. in. w Operze Leśnej w Sopocie).

Duża ilość badanych (60%) stale współpracuje nie tylko ze środowiskiem lokalnym, ale także z instytucjami kultury w całej Polsce, m.in.: z Narodowym Forum Muzyki, Instytutem Muzyki i Tańca, Chórem Polskiego Radia, Podkarpacką Fundacją Rozwoju Kultury, Filharmonią Świętokrzyską, Kieleckim Centrum Kultury, Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach, Młodzieżowym Domem Kultury w Kielcach, Kieleckim Teatrem Tańca, Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach, Chórem Fermata czy Starachowickim Centrum Kultury.

Absolwenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej UJK w Kielcach, to osoby kreatywne i ambitne. Chcąc rozwijać swoje umiejętności i poszerzać horyzonty kontynuują naukę w innych uczelniach artystycznych, takich jak Uniwersytet F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach czy Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku.

Absolwenci są na rynku pracy poszukiwanymi specjalistami. Wykonują różne zawody związane z muzyką (często w kilku miejscach), co świadczy o wszechstronności ich wykształcenia zdobytego w Instytucie Edukacji Muzycznej UJK w Kielcach.


Dokument powstał w oparciu o ankiety nadesłane przez absolwentów Instytutu Edukacji Muzycznej/Katedry Muzyki (lata 2015-2020)

Monitorowanie losów absolwentów
Katedry Muzyki
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Katedra Muzyki pozostaje w kontakcie ze swoimi absolwentami oraz monitoruje ich działalność zawodową i artystyczną. Zebrano 16 ankiet wypełnionych przez absolwentów studiów I i II stopnia, którzy w roku 2021 ukończyli kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Wynika z nich, iż 94 % badanych wykonuje zawód związany z muzyką, zaś 6% podjęło inną pracę zarobkową. Wśród respondentów 45%  jest zatrudnionych na umowę o pracę, 25% na umowę cywilnoprawną, 19 % prowadzi własną działalność gospodarczą, zaś 6% nie pracuje ze względu na podjęcie studiów na kolejnym kierunku.

Badania pokazują, że absolwenci Katedry Muzyki pracują jako:

 • nauczyciele muzyki na różnych szczeblach edukacji szkolnej (szkoły ogólnokształcące)
 • nauczyciele rytmiki i zajęć umuzykalniających (w przedszkolach, żłobkach, domach seniora)
 • nauczyciele śpiewu
 • nauczyciele gry na instrumentach, takich jak: gitara i pianino
  (w domach kultury i ogniskach muzycznych)
 • akompaniatorzy (również w uczelni macierzystej – UJK)
 • chórmistrzowie
 • kapelmistrzowie
 • organiści w kościołach
 • muzycy estradowi
 • organizatorzy eventów i imprez okolicznościowych (niektórzy z absolwentów są zatrudnieni w kilku miejscach naraz).

Są także animatorami życia muzycznego nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego, ale całego kraju. Zajmują się  działalnością społeczną i charytatywną organizując koncerty, przedstawienia czy zbiórki pieniędzy np. na rzecz uchodźców z Ukrainy. Pracują także jako wolontariusze. Respondenci prowadzą swoją działalność zawodową w Kielcach, Warce, Starachowicach, Skarżysku-Kamiennej, Pierzchnicy, Grzybowej Górze, Augustowie, Morawicy, Pionkach, Sierakowie, Sułkowicach i Zakrzewiu.

     Z przeprowadzonych ankiet wynika, iż 63% absolwentów prowadzi solową lub zespołową (również jako członkowie chórów i orkiestr) działalność artystyczną, uprawiając różne gatunki muzyczne (głównie pop, folk, muzykę poważną, muzykę altrnatywną i muzykę sakralną), współtworząc zespoły, takie jak m. in. Zwierzę natchnione, Zespół Pieśni i Tańca „Morawica”, Trio RDT, Zespół ToOn, a także współpracując z czołowymi artystami polskiej sceny rozrywkowej (Andrzej „Piasek” Piaseczny). Połowa ankietowanych może poszczycić się osiągnięciami artystycznymi i naukowymi, wśród których znalazły się: liczne koncerty; konkursy (46. Buskie Spotkania z Folklorem– I nagroda); płyty („Z wilczych padołów”); udział w nagraniu ścieżki dźwiękowej do piosenki „No to co…”, promującego płytę Andrzeja Piasecznego „50/50” oraz spotu reklamowego promującego Ogólnopolski Festiwal Kultury Ludowej „Jawor u źródeł kultury”; publikacje autorskich utworów na platformie YouTube i w mediach społecznościowych („Wodnik”, „Ciepło”, „Tęsknię”, „I am OK”); aktywny udział (wygłoszenie referatu) w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, takich jak:   XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek a historia” w Piotrkowie Trybunalskim, IX Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Naukowe poszukiwania: aktualne badania, teoria i praktyka” w Kijowie (Ukraina), Konferencja Naukowa Muzyka przyszłości, przyszłość muzyki w Kielcach, czy 31. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” w Kielcach.

Połowa badanych stale współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami kultury na terenie gmin i powiatów, w których prowadzą swoją działalność zawodową. (m. in. z Domem Kultury w Chmielniku, Gminną Instytucją Kultury „Dworek na Długiej” w Warce, Towarzystwem Kościuszkowskim w Połańcu, Gminnym Centrum Kultury w Rytwianach, Domem Kultury w Skalbmierzu, Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach, Regionalnym Centrum wolontariatu w Kielcach). Absolwenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej UJK w Kielcach, to osoby kreatywne i ambitne. Chcąc rozwijać swoje umiejętności i poszerzać horyzonty kontynuują naukę w innych uczelniach artystycznych, takich jak Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

Absolwenci są na rynku pracy poszukiwanymi specjalistami. Wykonują różne zawody związane z muzyką (często w kilku miejscach naraz), co świadczy o wszechstronności ich wykształcenia zdobytego w Katedrze Muzyki UJK w Kielcach.


Dokument powstał w oparciu o ankiety nadesłane przez absolwentów Katedry Muzyki za rok 2021

Aneks

Opracowanie ankiet nadesłanych przez absolwentów Katedry Muzyki w roku 2022

 

Katedra Muzyki pozostaje w kontakcie ze swoimi absolwentami oraz monitoruje ich działalność zawodową i artystyczną. Zebrano 18 ankiet wypełnionych przez absolwentów, którzy w roku 2022 ukończyli kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Wśród badanych 39 % jest zatrudnionych na umowę o pracę, 33% na umowę cywilnoprawną, 17% prowadzi własną działalność gospodarczą, zaś 11% nie pracuje ze względu na kontynuację studiów (drugiego stopnia).  Z ankiet wynika, iż 100% pracujących respondentów wykonuje zawód związany z muzyką (lub kulturą). Niemal połowa z nich jest zatrudniona w kilku miejscach naraz.

Badania pokazują, że absolwenci Katedry Muzyki pracują jako: nauczyciele muzyki w szkołach ogólnokształcących, nauczyciele rytmiki w przedszkolach, dyrygenci chóralni, kapelmistrzowie, instruktorzy śpiewu oraz gry na instrumentach (gitara, pianino, akordeon) w domach kultury i prywatnych ogniskach muzycznych oraz muzycy estradowi – wokaliści lub instrumentaliści. Prowadzą także zajęcia umuzykalniające dla osób z niepełnosprawnościami i uzależnieniami. Respondenci zajmują się również działalnością społeczną, wychowawczą i charytatywną w świetlicach środowiskowych, fundacjach i hospicjach. Są animatorami życia muzycznego i kulturalnego, prowadząc swoją działalność zawodową m.in. w: Kielcach, Szydłowcu, Chęcinach, Skarżysku-Kamiennej, Skalbmierzu, Działoszycach, Morawicy, Kazimierzy Wielkiej, Koszycach, Skierniewicach, Białobrzegach, Jeziorze, Grójcu, Tyrawie Wołoskiej, Huwnikach, Przedmieściu Dubieckim, Jasienicy Rosielnej, Birczy czy Giedlarowej.

Z przeprowadzonych ankiet wynika również, iż 94 % absolwentów prowadzi solową lub zespołową działalność artystyczną, uprawiając różne gatunki muzyczne (pop, rock, folk, jazz, muzykę poważną, muzykę sakralną, muzykę alternatywną), współtworząc zespoły, takie jak m.in: Mellow Monday, Flawless, POWI, Zygi Jazz Band, Under Cover, Closer, The Blue Socks, Pniewy Local Band, Gadowska z Gachami, zespół wokalny Con brio, chór kameralny Acolada, chór Cantabile, Marszałkowska Orkiestra Dęta, Orkiestra Dęta OSP w Prandocinie, a także współpracując z czołowymi artystami polskiej sceny rozrywkowej (zespół IRA, Włodzimierz Kiniorski). W roku 2022 jedna z absolwentek Katedry Muzyki została wokalistką zespołu Łzy. Ponad połowa ankietowanych może poszczycić się osiągnięciami artystycznymi, wśród których znalazły się: nagrody na festiwalach muzycznych: II miejsce na Festiwalu rockowych zespołów im. A. Siewierskiego w Szydłowcu, III miejsce na Festiwalu „Scena dla Ciebie” w Kielcach, wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu „Laudate Mariam” w Ciekotach;  single, takie jak m.in.: „Za Twoje Zdrowie”, „Królowe i Jednorożce”, Wstyd Mi Jest Panie” i „W Czerwonym Dobrze Ci”; teledysk: „Nomina Blasphemiae”; płyty: „Żelazne piosenki”, „Nutso lil”, „Eroizm”, nagranie na płytę wydaną z okazji 35-lecia zespołu IRA; udział w festiwalach i przeglądach muzycznych: XV Festiwal Chórów Akademickich „Akademickie Kolędowanie” w Bydgoszczy, I Małopolski Przegląd Orkiestr Dętych w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie; udział w spektaklach muzycznych i oratoriach: Oratorium „Montefonia” oraz „Odnalezione szczęście” w Kalwarii Pacławskiej, spektakl „T-EMATIA. Zemsta zabawek” w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach; liczne występy i koncerty: koncert podczas Gali „Top Polish Brands” w Warszawie, koncerty podczas 31. finału WOŚP we Frankfurcie, koncert „Niepokonani” w Rzeszowie, koncert charytatywny „Solidarni z Ukrainą” w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, koncert poświęcony twórczości K.K Baczyńskiego „Chwila bez Imienia” w Jędrzejowie, koncerty w Radiu Kielce i Radiu Em oraz różnego rodzaju koncerty okolicznościowe podczas uroczystości państwowych oraz religijnych.

 Większość badanych (67%) stale współpracuje ze środowiskiem lokalnym m.in. z: Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach, Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, Fundacją „Muzyczni” w Szydłowcu, Centrum Kultury „Zamek” w Szydłowcu, Centrum Kultury w Morawicy, Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach, Środowiskowym Domem Samopomocy w Birczy, a także z klubami seniora, kołami gospodyń wiejskich, chórami parafialnymi oraz scholami młodzieżowymi.

Absolwenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej UJK w Kielcach, to osoby kreatywne i ambitne. Chcąc rozwijać swoje umiejętności i poszerzać horyzonty kontynuują naukę w innych uczelniach artystycznych, takich jak Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Absolwenci są na rynku pracy poszukiwanymi specjalistami. Wykonują różne zawody związane z muzyką (lub kulturą), co świadczy o wszechstronności ich wykształcenia zdobytego w Katedrze Muzyki UJK w Kielcach.

 

Aneks

Opracowanie ankiet nadesłanych przez absolwentów Instytutu Muzyki w roku 2023

 

Instytut Muzyki pozostaje w kontakcie ze swoimi absolwentami oraz monitoruje ich działalność zawodową i artystyczną. Zebrano 16 ankiet wypełnionych przez absolwentów, którzy w roku 2023 ukończyli kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Wśród badanych 62,5 % jest zatrudnionych na umowę o pracę, 19% na umowę cywilnoprawną, a 18,5% nie pracuje ze względu na kontynuację studiów lub urlop wychowawczy. Z ankiet wynika, iż 92% pracujących respondentów wykonuje zawód związany z muzyką (lub kulturą), a 77% jest zatrudniona w kilku miejscach naraz.

Badania pokazują, że absolwenci Instytutu Muzyki pracują jako: nauczyciele muzyki w szkołach ogólnokształcących, nauczyciele rytmiki w przedszkolach, instruktorzy śpiewu oraz gry na instrumentach (gitara) w domach kultury i prywatnych ogniskach muzycznych,  muzycy estradowi – wokaliści lub instrumentaliści, realizatorzy dźwięku, akustycy oraz wychowawcy w świetlicach środowiskowych. Są animatorami życia muzycznego i kulturalnego, prowadząc swoją działalność zawodową m.in. w: Kielcach, Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim, Pacanowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wąchocku, Skorzeszycach, Morawicy, Koluszkach, Chomentowie Pruszcz, Grabowie nad Pilicą czy Dzierzkówku Starym.

Z przeprowadzonych ankiet wynika również, iż 100 % absolwentów prowadzi solową lub zespołową działalność artystyczną, uprawiając różne gatunki muzyczne (pop, folk, rap, muzykę poważną, muzykę sakralną, muzykę alternatywną), współtworząc zespoły, takie jak m.in: Gadowska z Gachami, The strange medicine, TM Brass Orchestra, Zespół Pieśni i Tańca Kielce, Rodzinna Kapela Korbanów, Zespół Pieśni i Tańca Morawica,  kapela Typowy Janus, Połaniecka Orkiestra Dęta, Orkiestra Dęta OSP Daleszyce, Simply the Best czy Józefowe Kwiatki. Ponad połowa ankietowanych może poszczycić się osiągnięciami artystycznymi, wśród których znalazły się: nagrody na festiwalach i przeglądach muzycznych: II miejsce w XXX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie (z chórem IM Gospel), Wyróżnienie na XXIX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd  i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie (z zespołem Józefowe Kwiatki),

 III miejsce na XII Ogólnopolskim Przeglądzie Paradnych Orkiestr Dętych w Rowach, I miejsce podczas II Staszowskiego Przeglądu Kapel i Zespołów Ludowych (Zespół Pieśni i Tańca Morawica), IV miejsce na Finale Krakowskiej Ligi Wolnostylowej/Freestyle Rap Battle; publikacja: „Działalność Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki w Radomsku w latach 2014-2019” w XXI Tomie Zeszytów Radomszczańskich wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Radomsku (2023); płyta: „Czas radości, wesołości”; singiel: „Uwolnię się” wraz z wideoklipem (premiera w Radio Rekord Kielce 100.8FM oraz YouTube), spot: „Na Jawor pięknie Was zapraszamy”, emitowanego codziennie na antenach Polskiego Radia na terenie całego kraju oraz podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor u źródeł kultury”; udział w spektaklach muzycznych i oratoriach: Oratorium „817. W popiele testament” w Filharmonii Świętokrzyskiej, spektakl „ Zośka Wariatka – 30lat później” zorganizowany w ramach V Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Teatrze im. S. Żeromskiego, spektakl „T-EMATIA. Zemsta zabawek” w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach i Staszowskim Ośrodku Kultury; liczne występy i koncerty: występ w programie „Dzień Dobry TVN”, występ na międzynarodowym festiwalu „Love Polish Jazz Festival”, występ na PGE Narodowym, występ w Warszawskim klubie „Stodoła”, Autorski koncert „Cukrowe głowy” w Olsztynie, Udział w koncercie „Piosenka Premiera” na scenie Food Town w Warszawie, Recital dyplomowy w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach, występ z Rodzinną Kapelą Korbanów podczas otwarcia 57. Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania”, „Koncert wiosenny” w filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim, koncert w ramach konkursu sygnalistów myśliwskich z Piotrkowską Orkiestrą Kameralną i z Orkiestrą Kolejową oraz różnego rodzaju koncerty okolicznościowe podczas uroczystości państwowych i religijnych.

 Większość badanych (87,5%) stale współpracuje ze środowiskiem lokalnym m.in. z: Filharmonią Świętokrzyską, Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach, Teatrem im. Stefana Żeromskiego, Teatrem „Pegaz” w Kieleckim Centrum Kultury, Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, Marszałkowską Orkiestrą Dętą, Związkiem Literatów Polskich, Stowarzyszeniem Kocham Świętokrzyskie, Staszowskim Ośrodkiem Kultury, Gminny Centrum Kultury w Rytwianach, ale także z Centrum Promocji Kultury w Warszawie, Europejskim Centrum Kultury w Pacanowie, orkiestrami z powiatu bełchatowskiego i piotrkowskiego oraz z klubami seniora i scholami młodzieżowymi.   

Absolwenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej UJK w Kielcach, to osoby kreatywne i ambitne. Chcąc rozwijać swoje umiejętności i poszerzać horyzonty kontynuują naukę w innych uczelniach artystycznych, takich jak Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Absolwenci są na rynku pracy poszukiwanymi specjalistami. Wykonują różne zawody związane z muzyką (lub kulturą), co świadczy o wszechstronności ich wykształcenia zdobytego w Instytucie Muzyki UJK w Kielcach.

 

Skip to content