Wydział Sztuki - Dyżury wykładowców-Wzornictwo

Dyżury wykładowców-Wzornictwo

Imię i nazwisko wykładowcy  Terminy / KontaktPokój/sala
dr hab.
Katarzyna Ziołowicz, prof.UJK
e-mail: kziolowicz@ujk.edu.pl
konsultacje: środa, 09.00-10.30
dyżur dziekański: czwartek, 09:00 – 11:00
pokój nr 3
dr Maciej Zdanowicze-mail: maciej.zdanowicz@ujk.edu.pl
konsultacje: środa, 09.00-10.30
dyżur dziekański: czwartek, 09.00-11.00 oraz piątek, 11.00-12.30
pokój nr 3 / pracownia nr 204
(również na platformie MS Teams)
prof. dr hab.
Urszula Ślusarczyk
e-mail: urszula.slusarczyk@ujk.edu.pl
konsultacje (po uprzednim kontakcie mailowym): czwartek, 18:45 – 20:15
pracownia
nr 101
dr Jacek Jaźwierskie-mail: jacek.jazwierski@ujk.edu.pl
konsultacje w „tyg. A” (po uprzednim kontakcie mailowym): poniedziałek,11:35 – 13:05  
konsultacje w „tyg. B” (po uprzednim kontakcie mailowym): wtorek,11:15 – 13:30 
sala nr 13
dr Rafał Urbańskie-mail: rafal.urbanski@ujk.edu.pl
konsultacje: środa, 15:30 – 17:00
dyżur Z-cy Dyrektora ds. Kształcenia: środa, 17:00 – 18:30
pracownia nr 202 /
pokój nr 211
dr Alicja Wieczoreke-mail: awieczorek@ujk.edu.pl
konsultacje: środa, 11:30 – 13:00
dyżur Instytutowego Opiekuna Praktyk:
czwartek, 08.00-09.30
pracownia nr 209
dr hab. Jowita Mormul, prof. UJKe-mail: jowita.mormul@ujk.edu.pl
konsultacje: czwartek, 10:00 – 11:30
pracownia nr 210
dr Arkadiusz Sędeke-mail: arkadiusz.sedek@ujk.edu.pl
konsultacje w „tyg. A”: środa, 18:00 – 19:30
konsultacje w „tyg. B”: czwartek, 16:15 – 17:45
pracownia nr 210
dr Dominika Starze-mail: dominika.starz@ujk.edu.pl
konsultacje: środa, 10:30 – 12:00
pracownia nr 205
dr hab. Paweł Opaliński, prof. UJKe-mail: pawel.opalinski@ujk.edu.pl
konsultacje (po uprzednim kontakcie mailowym): środa,17:00-18:30
pracownia nr 108
dr Marek Osmane-mail: marek.osman@ujk.edu.pl
konsultacje (po uprzednim kontakcie mailowym):
środa 11:30 – 13:00
pokój nr 211
dr Wojciech Domagalskie-mail: wdomagalski@ujk.edu.pl
konsultacje: czwartek, 11:00 – 12:30
pracownia nr 102
dr hab.
Henryk Sikora, prof. UJK
e-mail: henryk.sikora@ujk.edu.pl
konsultacje: czwartek, 11:15 – 12:15, 15:15 – 15:45
pracownia nr 5
dr Jakub Matyse-mail: jakub.matys@ujk.edu.pl
konsultacje: piątek, 14:30 – 16:00
pracownia nr 108
Skip to content