Wydział Sztuki - Rada Wydziału Sztuki

Rada Wydziału Sztuki

 

Kadencja 2020/2024

dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK Dziekan
prof. dr hab. Jerzy Mądrawski Prodziekan ds. Muzyki
dr Maciej Zdanowicz Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą
dr hab. Teresa Ślusarekprof. UJK Dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych
dr hab. Anna Miarka, prof. UJK Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia
dr Wojciech Domagalski Z-ca Dyrektora ds. Twórczości Artystycznej
dr hab. Andrzej Ślązak, prof. UJK Dyrektor Instytutu Muzyki
dr hab. Ewa Robak, prof. UJK Z-ca  Dyrektora Instytutu Muzyki ds. Artystycznych i Studenckich
dr Katarzyna Lisowska Z-ca Dyrektora Instytutu Muzyki ds. Kształcenia
mgr inż. Anna Krajcarz
Kierownik dziekanatu

mgr Barbara Migaszewska-Jedynak

pracownik niebędący nauczycielem akademickim (powołany przez Dziekana)
Patrycja Duda
przedstawiciel samorządu studenckiego
Skip to content