Wydział Sztuki - Rada Wydziału Sztuki

Rada Wydziału Sztuki

Kadencja 2020/2024

dr hab. Katarzyna Ziołowicz,
prof. UJK
Dziekan
prof. dr hab. Jerzy MądrawskiProdziekan ds. Muzyki
dr Maciej ZdanowiczProdziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą
dr hab. Teresa Ślusarek
prof. UJK
Dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych
dr Rafał UrbańskiZ-ca Dyrektora ds. Kształcenia
dr Marek OsmanZ-ca Dyrektora ds. Twórczości Artystycznej
dr hab. Andrzej Ślązak,
prof. UJK
Kierownik Katedry Muzyki
dr hab. Ewa Robak,
prof. UJK
Z-ca Kierownika ds. Artystycznych i Studenckich
dr Katarzyna LisowskaZ-ca Kierownika Katedry Muzyki ds. Kształcenia
mgr Barbara Migaszewska-Jedynakpracownik niebędący nauczycielem akademickim
(powołany przez Dziekana)
Skip to content