Wydział Sztuki - Katalog ECTS – Wzornictwo

Katalog ECTS – Wzornictwo

Program studiów pierwszego stopnia na profilu ogólnoakademickim przyjęty Uchwałą Senatu UJK nr 96/2021 z dn. 23.09.2021 r., obowiązujący od roku ak. 2021/2022

Harmonogram studiów pierwszego stopnia obowiązujący od roku ak. 2021/2022

Program studiów pierwszego stopnia na profilu ogólnoakademickim przyjęty Uchwałą Senatu UJK nr 96/2021 z dn. 23.09.2021 r., obowiązujący od roku ak. 2020/2021

Harmonogram studiów pierwszego stopnia obowiązujący od roku ak. 2021/2022

Program studiów pierwszego stopnia na profilu ogólnoakademickim przyjęty Uchwałą Senatu UJK nr 96/2021 z dn. 23.09.2021 r., obowiązujący od roku ak. 2019/2020

Harmonogram studiów pierwszego stopnia obowiązujący od roku ak. 2021/2022

Skip to content