Wydział Sztuki - Katalog ECTS – Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej

Katalog ECTS – Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej

Program studiów pierwszego stopnia na profilu ogólnoakademickim przyjęty Uchwałą Senatu UJK nr 218/2019 z dn. 26.09.2019


Program studiów drugiego stopnia na profilu ogólnoakademickim przyjęty Uchwałą Senatu UJK nr 219/2019 z dn. 26.09.2019

Skip to content