Wydział Sztuki - Jestem Art & Design FEST

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jestem Art & Design FEST

Wychodząc na naprzeciw potrzebie wspierania studentów Instytutu Sztuk Wizualnych w stawianiu pierwszych kroków na drodze samodzielnej praktyki artystycznej i projektowej, promocji ich twórczości Władze jednostki organizują po raz pierwszy w historii wewnętrzny konkurs. Cykliczny w planach przegląd wpisuje się w większą strategię opatrzoną hasłem „Jestem Art & Design”, której celem jest prezentacja szerszym odbiorcom potencjału środowiska studentów, absolwentów, kadry Wydziału Sztuki UJK w Kielcach, ich wpływu na obraz sztuki Kielc, Regionu Świętokrzyskiego, ale również na forum krajowym i międzynarodowym.

Proponowany konkurs Jestem Art & Design FEST ma na celu aktywizację studentów Instytutu Sztuk Wizualnych, upowszechniać szerszej publiczności ich dorobek, stanowić pierwszy krok na drodze ich samodzielnej drogi twórczej. Jury konkursu składać się będzie z przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych Wydziału Sztuki, a przede wszystkim reprezentantów instytucji, organizacji i firm bezpośrednio zainteresowanych przedmiotem kształcenia w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Miejscem ekspozycji zakwalifikowanych do finałowej wystawy pracy stanie się Galeria Dworzec 17:30 Punktu Promocji Kielc, które jest widocznym znakiem zawiązanej ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Kielce, a jednocześnie doskonałą przestrzenią do kontaktu z lokalną i regionalną społecznością, ale również licznie odwiedzających osób z kraju i zagranicy. Kuratorami przeglądu są: dr Magdalena Leśniak oraz dr Wojciech Domagalski, wicedyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych ds. artystycznych.

I edycja Konkursu dla studentek i studentów Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „Jestem Art & Design” 2023

Zapraszamy studentki i studentów Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Sztuki do udziału w I edycji Konkursu Jestem Art & Design FEST, którego głównym celem jest promocja i konfrontacja wyróżniających się artystycznie i projektowo postaw twórczych na wystawie w Galerii Dworzec 17:30 Punktu Promocji Kielc (Czarnowska 12, Kielce) w ramach cyklu Wizytująca Galeria Wydziału Sztuki UJK, której otwarcie odbędzie się 7 lipca 2023 roku. Najlepsze z zakwalifikowanych prac, zostaną uhonorowane nagrodami ufundowanymi przez lokalne i regionalne instytucje, organizacje, firmy.

Przedsięwzięciu towarzyszy konkurs na plakat Dorocznej Wystawy studentek i studentów Instytutu Sztuk Wizualnych UJK w Kielcach oraz konkursowej wystawy Jestem Art & Design FEST. Przedmiotem konkursu jest plakat promujący wspomniane wyżej wydarzenia, na podstawie którego opracowane zostaną również materiały graficzne do rozpowszechnienia w mediach społecznościowych. Wybrany projekt będzie promował wystawę w przestrzeni miejskiej i wirtualnej.

Kalendarium I edycji Konkursu Jestem Art & Design FEST 2023:

29.05.2023 Ogłoszenie konkursu
23.06.2023 Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
28.06.2023 Opublikowanie listy osób, których prace zakwalifikowały się na wystawę
03.07.2023 Ostateczny termin dostarczenia prac zakwalifikowanych na wystawę do sekretariatu ISW
07.07.2023 Uroczyste otwarcie wystawy w Galerii Dworzec 17:30 połączone z wręczeniem nagród
07.07 -10.09.2023 Czas prezentowania wystawy w Galerii Dworzec 17:30
02-06.10.2023 Odbiór prac z sekretariatu Instytutu Sztuk Wizualnych (pokój 211, budynek Wydziału Sztuki UJK, ul. Podklasztorna 117)

Kalendarium konkursu towarzyszącego I edycji Konkursu „Jestem Art & Design FEST 2023:

29.05.2023 Ogłoszenie konkursu.
13.06.2023 Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń.
14 – 18.06.2023 głosowanie internautów na platformie FORMS.
19.06.2023 ogłoszenie wyników głosowania na stronie Wydziału Sztuki oraz w mediach społecznościowych Wydziału.
22.06.2023 ostateczny termin przesłania przez autorkę/autora wyłonionego w plebiscycie plakatu w formacie PDF

Więcej informacji w Regulaminie dostępnym pod linkiem: https://ws.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2023/06/REGULAMIN_KONKURSU.pdf

Karta zgłoszeniowa do pobrania pod linkiem: https://ws.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2023/05/KARTA_ZGLOSZENIOWA.pdf

Karta zgłoszeniowa do konkursu na plakat do pobrania pod linkiem: https://ws.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2023/06/karta_PLAKAT.pdf

Naklejki na prace zgłoszone do konkursu: https://ws.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2023/05/NAKLEJKA.pdf

Organizator:
Instytut Sztuk Wizualnych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Podklasztorna 117, 25-717 Kielce
tel. +48 41 349 66 51
e-mail: isw@ujk.edu.pl

Kuratorzy:

dr Magdalena Leśniak, e-mail: magdalena.lesniak@ujk.edu.pl
dr Wojciech Domagalski, e-mail: wdomagalski@ujk.edu.pl

 

 

Skip to content