Wydział Sztuki - Dziekanat

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dziekanat

ul. Podklasztorna 117, 25-717 Kielce
e-mail: sztuka@ujk.edu.pl

Obsługa dziekanatowa studentów Wydziału Sztuki:

W poniedziałek dziekanat zamknięty – dzień pracy wewnętrznej
wtorek-piątek, godz. 10.00-14.00 (przerwa w godz. 11.00-11.30)

Tutaj możesz zarezerwować termin swojej wizyty w Dziekanacie:
Elektroniczny system rezerwacji terminów w Dziekanacie

 


 

Kierownik Dziekanatu

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne

 

mgr inż. Anna Krajcarz

pokój nr 7
tel.: 41 349 66 84
e-mail: anna.krajcarz@ujk.edu.pl

 

Sekcja obsługi dziekanatowej (toku studiów, świadczeń stypendialnych)

Kierunki: Sztuki Plastyczne, Wzornictwo, Design, Design społeczny, Grafika


oraz świadczenia stypendialne dla studentów wszystkich kierunków

 

mgr Aleksandra Czwartos
pokój nr 1
tel.: 41 349 66 66
e-mail: aleksandra.czwartos@ujk.edu.pl

mgr Barbara Migaszewska-Jedynak
pokój nr 1
tel.: 41 349 66 86
e-mail: bmigaszewska@ujk.edu.pl

 

Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej

mgr Magdalena Białogońska
pokój nr 2
tel.: 41 349 66 80
e-mail: magdalena.bialogonska@ujk.edu.pl

mgr Małgorzata Frąk
pokój nr 2
tel.: 41 349 66 53
e-mail: malgorzata.frak@ujk.edu.pl

 Stanowisko ds. obsługi z zakresu informatyki i wsparcia technicznego
e-mail: wsit@ujk.edu.pl

wsparcie pracowników i studentów Wydziału Sztuki (Microsoft 365, Platforma Zdalnego Nauczania, Wirtualna Uczelnia itd).

Sławomir Skulski
pokój nr 15
tel.: 41 349 66 67
e-mail: slawomir.skulski@ujk.edu.pl

 Sekretariaty

Sekretariat Dziekana
e-mail:
dziekanws@ujk.edu.pl

mgr Anna Słomka
pokój nr 4
tel. 41 349 66 90
e-mail: anna.slomka@ujk.edu.pl

 

Sekretariat Instytutu Muzyki
e-mail: imuz@ujk.edu.pl, akacak@ujk.edu.pl

mgr Agnieszka Kacak
pokój nr 33 (Instytut Muzyki, ul. Mickiewicza 3)
tel. 41 349 68 50
e-mail: agnieszka.kacak@ujk.edu.pl

 

Sekretariat Instytutu Sztuk Wizualnych
e-mail: iep@ujk.edu.pl

mgr Ewa Starz
pokój nr 211
tel. 41 349 66 51
e-mail: ewa.starz@ujk.edu.pl

 

Skip to content