Wydział Sztuki - Dziekanat

Dziekanat

Dziekanat
ul. Podklasztorna 117, 25-717 Kielce
e-mail: sztuka@ujk.edu.pl

Obsługa dziekanatowa:

poniedziałek – dzień pracy wewnętrznej

wtorek-piątek, godz. 10.00-14.00 (przerwa w godz. 11.00-11.30)

Stanowisko ds. obsługi działalności naukowo-badawczej i projektów

p.o. kierownika Dziekanatu: mgr Jan Padusiński

tel.: 041 349 66 80
e-mail: jan.padusinski@ujk.edu.pl

Sekcja obsługi dziekanatowej (toku studiów, świadczeń stypendialnych)

mgr Barbara Migaszewska-Jedynak

pokój nr 1
tel.: 041 349 66 86
e-mail: bmigaszewska@ujk.edu.pl

mgr Aleksandra Czwartos

pokój nr 1
tel.: 041 349 66 66
e-mail: aleksandra.czwartos@ujk.edu.pl

mgr Kinga Dobrut

pokój nr 7

Stanowisko ds. obsługi z zakresu informatyki i wsparcia technicznego
mgr Sławomir Skulski

pokój nr 15
tel.: 41 349 66 67
e-mail: slawomir.skulski@ujk.edu.pl

Sekretariaty

Sekretariat Dziekana
e-mail:
dziekanws@ujk.edu.pl, anna.migaszewska@ujk.edu.pl
mgr Anna Słomka
pokój nr 2
tel. 041 349 66 90, 66 84

Sekretariat Katedry Muzyki

e-mail: imuz@ujk.edu.pl, akacak@ujk.edu.pl

mgr Agnieszka Kacak

pokój nr 33 (Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3)
tel. 41 349 68 50

Sekretariat Instytutu Sztuk Wizualnych
e-mail: iep@ujk.edu.pl, ewa.starz@ujk.edu.pl
mgr Ewa Starz
pokój nr 211

tel. 41 349 66 51

Skip to content