Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Oferta dla przedsiębiorstw i instytucji

Wydział Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednostką w ramach której prowadzone jest kształcenie i działalność naukowo-artystyczna w dyscyplinach sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz sztuki muzyczne. W ewaluacji działalności naukowej i artystycznej za rok 2017-2021 Minister Edukacji i Nauki wyróżnił wysoką jakość dorobku kadry dyscypliny Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki prestiżową […]

Czytaj więcej
Skip to content