Wydział Sztuki - Oferta dla przedsiębiorstw i instytucji

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Oferta dla przedsiębiorstw i instytucji

Wydział Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednostką w ramach której prowadzone jest kształcenie i działalność naukowo-artystyczna w dyscyplinach sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz sztuki muzyczne. W ewaluacji działalności naukowej i artystycznej za rok 2017-2021 Minister Edukacji i Nauki wyróżnił wysoką jakość dorobku kadry dyscypliny Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki prestiżową kategorią A. Dopełnieniem faktu istotnego rozwoju potencjału badawczego i rozwojowego WS są prowadzone projekty badawcze oraz realizowany w latach 2021-2022 pierwszy projekt przedwdrożeniowy z obszaru wzornictwa produktu, komunikacji wizualnej. Wydział Sztuki, w tym Instytut Sztuk Wizualnych podejmuje współpracę z firmami w realizacji prac badawczo-rozwojowych. Wykorzystując dotychczasową wiedzę oraz infrastrukturę technologiczno-laboratoryjną, wspierając rozwój prac nad nowymi rozwiązaniami, przy udziale fachowej kadry nauczycieli akademickich reprezentujących subdyscypliny: projektowania komunikacji wizualnej (systemów identyfikacji wizualnej firm / instytucji / organizacji / marek, systemów informacji wizualnej miejsc użyteczności publicznej, miast, grafiki reklamowej i wydawniczej), grafiki interaktywnej (projektowania aplikacji, stron internetowych, animacji i gier komputerowych), tekstyliów użytkowych (projektowania ubioru i akcesoriów modowych),  projektowania produktu (projektowania ergonomicznego, projektowania uniwersalnego, projektowania interaktywnego).

PROPONOWANE OBSZARY WSPÓŁPRACY:

  • praktyki zawodowe śródroczne i ciągłe studentów

Wydział Sztuki kształci studentów w zakresie Sztuk plastycznych i Wzornictwa. Wykształceniu profesjonalnych absolwentów posiadających konkurencyjne na rynku pracy kwalifikacje służy program praktyk zawodowych, który w przypadku kierunku Wzornictwo, o profilu praktycznym jest znacznie rozszerzony. Korzyści dla przedsiębiorstw: przygotowanie studentów do podjęcia przyszłej pracy, zgodnie ze specyfiką, kierunkami rozwoju firmy, pozyskiwanie najlepszych studentów do podjęcia pracy, współpracy, generowanie nowych koncepcji produktowych, rozwój własnych zasobów ludzkich. Praktyki zawodowe realizowane są przez cały rok akademicki, zarówno w postaci praktyk śródrocznych, w ramach zleconych zadań projektowych, pod nadzorem merytorycznym kadry nauczycielskiej jednostki i przedstawicieli przedsiębiorstw, jak również praktyk zawodowych ciągłych, pod bezpośrednią opieką pracowników przedsiębiorstw.

  • wizyty studyjne, pokazy, prelekcje, warsztaty projektowe

Wydział Sztuki UJK w Kielcach zaprasza do współorganizacji jednorazowych i cyklicznych spotkań ze studentami, które mogą przybliżyć specyfikę pracy w przedsiębiorstwie, w tym z wykorzystywanymi technologiami projektowymi, produkcyjnymi.

  • dedykowane pracownikom firm warsztaty, kursy, szkolenia, studia podyplomowe
  • konkursy

Wydział Sztuki UJK w Kielcach zaprasza do współorganizacji różnego rodzaju konkursów projektowych na opracowanie nowej koncepcji, produktu, rozwiązania technicznego zarówno w postaci zamkniętej dla kadry i studentów oraz otwartej zarówno o odziaływaniu krajowym, jak i międzynarodowym.

  • audyty wzornicze.

 

SZCZEGÓŁOWA OFERTA:

Nazwa usługi Projektowanie systemów identyfikacji wizualnej
Krótki opis usługi Opracowanie spójnego wizerunku instytucji/firmy/organizacji obejmującego: logo/logotyp (księgę znaku), wizytówki, druki akcydensowe (listowniki, koperty, formularze dokumentów itp.), oprawę graficzną wnętrz korporacyjnych, środków transportu korporacyjnego, ubrań korporacyjnych, gadżetów, layout strony internetowej, plakaty/postery korporacyjne, raporty, broszury informacyjne, itp.
Potencjalni wykonawcy mgr Grzegorz Sowiński, dr Wojciech Domagalski, dr Jakub Matys,  dr Dominika Starz, dr Maciej Zdanowicz

——————————————————————————————————-

Nazwa usługi Fotografia reklamowa
Krótki opis usługi Realizacja zdjęć obejmujących fotografię produktu (typu packshot, bezcieniowe, katalogowe, kreatywne), fotografię kulinarną, wnętrz i pejzaży, fotografię wizerunkową (portret biznesowy, stylizację wizerunkową, reportaż eventowy), fotografię modową (fashion, beauty, glamour).
Potencjalni wykonawcy dr Arkadiusz Sędek

——————————————————————————————————-

Nazwa usługi Projektowanie systemów informacji wizualnej
Krótki opis usługi Opracowanie graficzne systemów informacyjnych do miejsc i przestrzeni użyteczności publicznej obejmujących: piktogramy – znaki informacji i bezpieczeństwa, mapy, diagramy, schematy, systemy wayfinding, instrukcje obsługi, tablice ostrzegawcze
Potencjalni wykonawcy mgr Grzegorz Sowiński, dr Dominika Starz, dr Maciej Zdanowicz

——————————————————————————————————-

Nazwa usługi Projektowanie multimedialne/interaktywne
Krótki opis usługi Opracowanie graficzne form multimedialnych/interaktywnych: stron internetowych, elementów statycznych i dynamicznych z przeznaczeniem do publikacji w sieci internetowej (fotografia, film, animacja), aplikacji, gier
Potencjalni wykonawcy dr Dominika Starz, dr Jakub Matys

——————————————————————————————————-

Nazwa usługi Projektowanie wydawnictw
Krótki opis usługi Opracowanie graficzne publikacji przeznaczonych do druku i na nośniki elektroniczne: skład i łamanie tekstu, oprawa graficzna wydawnictw zwartych (książek, albumów, katalogów, komiksów), periodyków czasowych (gazet, czasopism), plakatów
Potencjalni wykonawcy dr Wojciech Domagalski, dr Maciej Zdanowicz

——————————————————————————————————-

Nazwa usługi Projektowanie form użytkowych
Krótki opis usługi Opracowanie nowych struktur użytkowych obejmujących przedmioty codziennego użytku (w tym produkty tekstylne), meble, formy oświetleniowe, systemy interaktywne, ze szczególnym uwzględnieniem produktów o charakterze uniwersalnym, związanych z obszarem zabawy, edukacji, terapii manualnej, fizjoterapii, produktów z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wzrokowymi.
Potencjalni wykonawcy mgr Grzegorz Sowiński, dr hab. Anna Miarka, dr Maciej Zdanowicz, dr hab. Katarzyna Ziołowicz,

——————————————————————————————————-

Nazwa usługi doradczej Audyt wzorniczy
Opis usługi  Opracowanie strategii wzorniczej w oparciu o analizę: produktu i oferty produktowej, stosowanych technologii, organizacji i modelu biznesowego firmy, wizerunku firmy, rynku zewnętrznego – konkurencji oraz trendów funkcjonujących w branży, zarządzania procesem projektowym i wdrożeniowym, potencjału biznesowego firmy
Potencjalni wykonawcy dr Jakub Matys, mgr Grzegorz Sowiński, dr hab. Anna Miarka, dr Maciej Zdanowicz, dr hab. Katarzyna Ziołowicz,

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą lub pozyskaniem szczegółowych informacji o działaniach z zakresu prac projektowo-badawczych i rozwojowych zapraszamy do kontaktu:

dr Maciej Zdanowicz
Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą
25-717 Kielce, ul. Podklasztorna 117
tel: +41 349 66 56, e-mail: maciej.zdanowicz@ujk.edu.pl

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Centrum Zarządzania Projektami
Kielce 25-369, ul. Żeromskiego 5

e-mail: diitt@ujk.edu.pl

mgr Izabela Zielińska
tel. 41 349 70 81, e-mail: izabela.zielinska@ujk.edu.pl

 

Skip to content