Harmonogram – Akcelerator Rozwoju (Katedra Muzyki) – Warsztaty instrumentalne

HARMONOGRAM ZAJĘĆ realizowanych w ramach programu Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z225/18 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2019-2023)   Nazwa zajęć warsztatowych: Warsztaty instrumentalne  Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia: Wojciech Lipiński Dzień, miesiąc, rok, […]

Czytaj więcej

Master class z Andrzejem Piasecznym i warsztaty studyjne

16 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 (sala 32) odbędzie się nabór studentów do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z212/18; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju).   Oferta adresowana jest do studentów II i III roku I st. oraz I i II […]

Czytaj więcej

Harmonogram – Akcelerator Rozwoju (Katedra Muzyki)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ realizowanych w ramach programu Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z225/18 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2019-2023)   Zajęcia z kompozycji i aranżacji Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia: Piotr Sitkowski   Dzień, miesiąc, […]

Czytaj więcej

Harmonogram – Akcelerator Rozwoju (Katedra Muzyki)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ realizowanych w ramach programu Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z225/18 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2019-2023) Zadanie 6. Program rozwoju Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego – M2b Nazwa zajęć warsztatowych: Warsztaty z zakresu […]

Czytaj więcej

Harmonogram – Nowe Perspektywy (Katedra Muzyki)

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach programu Nowe Perspektywy Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z225/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)   Prowadząca dr Katarzyna Lisowska Zajęcia z zakresu tworzenia tekstów do piosenek: 20 kwietnia 2022 […]

Czytaj więcej

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

Nowe Perspektywy Akcelerator Rozwoju

Czytaj więcej

Nowe Perspektywy Rozwoju

Tytuł:  NOWE PERSPEKTYWY rozwoju  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W Kielcach, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie konkursu przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 , Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Okres realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2022-09-30. Cel projektu Poprawa jakości, skuteczności, dostępności  systemu kształcenia i zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie […]

Czytaj więcej

Akcelerator Rozwoju

Projekt AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Okres realizacji projektu: od 01.08.2019 r. do 31.07.2023 r. Cel projektu Poprawa jakości, skuteczności, dostępności i funkcjonowania systemu […]

Czytaj więcej
Skip to content