Wydział Sztuki - Harmonogram – Akcelerator Rozwoju (Katedra Muzyki) – Warsztaty instrumentalne

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Harmonogram – Akcelerator Rozwoju (Katedra Muzyki) – Warsztaty instrumentalne

HARMONOGRAM ZAJĘĆ realizowanych w ramach programu Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z225/18 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2019-2023)

 

Nazwa zajęć warsztatowych:
Warsztaty instrumentalne 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia:
Wojciech Lipiński

Dzień, miesiąc, rok, godziny odbywania zajęć:
01.12.2022 – godz. 8.00 – 11.45 (5 godzin)
02.12.2022 – godz. 9.30 – 11.45 (3 godziny)
08.12.2022 – godz. 8.00 – 11.45 (5 godzin)
09.12.2022 – godz. 9.30 – 12.30 (4 godziny)
15.12.2022 – godz. 8.00 – 11.45 (5 godzin)
16.12.2022 – godz. 9.30 – 11.45 (3 godziny)
22.12.2022 – godz. 8.00 – 11.45 (5 godzin)

 

 

Skip to content