Wydział Sztuki - Procedury zapewniania jakości kształcenia

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Procedury zapewniania jakości kształcenia

Jakość kształcenia prowadzonych na Wydziale Sztuki UJK w Kielcach kierunków realizowana jest m.in. w oparciu o zespół regulacji, odpowiadających poszczególnym aspektom polityki dydaktycznej. Jej elementami są procedury zdefiniowane w ramach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, jak również procedury przyjęte na poziomie naszej jednostki – Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, odpowiadające specyfice i potrzebom kształcenia artystycznego w dyscyplinach Sztuki muzyczne oraz Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Procedury Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia UJK w Kielcach obowiązujące w roku ak. 2023/2024 Pobierz

Procedury Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Sztuki UJK w Kielcach obowiązujące w roku ak. 2023/2024:

  • Wydziałowa Procedura dyplomowania WSZJK-WS/1  Pobierz
  • Wydziałowa Procedura weryfikacji efektów uczenia się WSZJK-WS/2 Pobierz
  • Wydziałowa Procedura hospitacji WSZJK-WS/3 Procedura uchylona. Obowiązuje procedura USZJK nr WSZJK-W/7 Pobierz
  • Wydziałowa Procedura udostępniania informacji publicznej WSZJK-WS/4 Pobierz
  • Wydziałowa Procedura obsługi toku studiów WSZJK-WS/5 Pobierz
  • Wydziałowa Procedura organizacji i przebiegu praktyk WSZJK-WS/6 Pobierz
  • Wydziałowa Procedura współpracy z otoczeniem zewnętrznym WSZJK-WS/7 Pobierz
  • Wydziałowa Procedura Monitorowania Infrastruktury Dydaktycznej WSZJK-WS/8 Pobierz

W obecnym momencie na podstawie przeprowadzonych konsultacji ze środowiskiem studenckim opracowywana jest nowa procedura – Procedura zapewniania równych szans i zapobiegania zachowaniom dyskryminacyjnym WSZJK-WS/9.

Unieważnione wersje Procedur Zapewnienia Jakości Kształcenia

Skip to content