Wydział Sztuki - Procedury zapewniania jakości kształcenia

Procedury zapewniania jakości kształcenia

I. Wydziałowa Procedura dyplomowania WSZJK-WS/1

II. Wydziałowa Procedura weryfikacji efektów uczenia się WSZJK-WS/2

III. Wydziałowa Procedura hospitacji WSZJK-WS/3

Do pobrania: arkusz hospitacji w formacie pdf / doc

IV. Wydziałowa Procedura udostępniania informacji publicznej WSZJK-WS/4

V. Wydziałowa Procedura obsługi toku studiów WSZJK-WS/5

VI. Wydziałowa Procedura Organizacji i Przebiegu Praktyk WSZJK-WS/6

V. Wydziałowa Procedura Zapisu na Przedmioty WSZJK-WS/7

Skip to content