Wydział Sztuki - Wydział Sztuki z podwójną kategorią naukową A!

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Sztuki z podwójną kategorią naukową A!

Z ogromną dumą ogłaszamy, że obie dyscypliny artystyczne Wydziału Sztuki UJK w Kielcach – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz sztuki muzyczne decyzją Ministra Edukacji i Nauki uzyskały wysokie kategorie naukowe A. Tak wyróżniający nas efekt działalności badawczo-artystycznej nie byłby możliwy, gdyby nie dorobek kadry Instytutu Sztuk Wizualnych i Katedry Muzyki, osiągnięty ogromnym wysiłkiem. Kategoria naukowa A to nie tylko wysoki status, prestiż jednostki, ale również pełnia praw akademickich w zakresie przeprowadzania postępowań doktorskich, habilitacyjnych, a także nowe możliwości w zakresie rozwoju oferty dydaktycznej. Sukces ten wyznacza nowy etap na drodze rozwoju najmłodszego Wydziału UJK w Kielcach, m.in. pozwalający na otwarcie w ramach istniejącej w UJK Szkoły Doktorskiej – Sekcji Sztuki. Składamy ogromne gratulacje dla kadry i zespołów przygotowujących dorobek do ewaluacji w obu jednostkach!

Skip to content