Wydział Sztuki - Wydział Sztuki po raz trzeci organizatorem Małego Kongresu Kielc i Regionu Świętokrzyskiego

Wydział Sztuki po raz trzeci organizatorem Małego Kongresu Kielc i Regionu Świętokrzyskiego

Mały Kongres Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego na Wydziale Sztuki UJK w Kielcach to kolejne wydarzenie wpisujące się w proces przygotowań lokalnych środowisk do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029.
Program wydarzenia
miejsce: Wydział Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Podklasztorna 117, Kielce 25-717
09.00-09.15 Powitanie uczestników
09.20-09.35 Nowe wyzwania w muzealnictwie – prezentacja projektu p.n. Buduj swój emocjonalny dobrostan w Muzeum Zabawek i Zabawy, dr Ilona Daria Dyktyńska / Iwona Furmańczyk (Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach)
09.40-09.55 Mądre pomaganie – aktywizacja – włączanie. Działania antydyskryminacyjne w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, dr Barbara Biskup (Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach)
10.00-10.30 Gotha i jej potencjał społeczno-kulturalny jako punkt wyjścia do międzynarodowej współpracy nad projektem kandydatury Kielc i Koalicji Miast Regionu Świętokrzyskiego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029, Knut Kreuch (Burmistrz Miasta Gotha)
10.00-10.30 pytania do przedstawiciela miasta Gotha i uczestników I panelu Kongresu
10.30-11.00 przerwa
11.00-11.15 Młodzieżowa Rada Miasta jako przestrzeń do rozwijania swoich pasji i zainteresowań (Młodzieżowa Rada Miasta Starachowice)
11.20-11.35 Bodźcowanie kierunkowe przez sztukę, Wiesław Pożoga (Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach)
11.40-11.55 Kielce i region. Najstarsze dziedzictwo historyczne w europejskiej perspektywie kulturowej, prof. dr hab. Krzysztof Bracha (Wydział Humanistyczny UJK w Kielcach)
12.00-12.15 pytania do występujących w II panelu Kongresu
12.15-12.45 przerwa
12.45-13.00 podpisanie Deklaracji Współpracy Środowisk Kultury, Sztuki w przedmiocie podjęcia starań o uzyskanie przez Kielce i Koalicję Miast Regionu Świętokrzyskiego tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029
13.00-13.15 Wykorzystanie mobilnej aplikacji Transkulturowa Opieka Medyczna w środowisku zróżnicowanym kulturowo i językowo, dr Marta Kordyzon (zespół projektowy Collegium Medicum UJK w Kielcach: dr Marta Kordyzon, dr Dominika Starz, dr Agnieszka Strzelecka, dr Tomasz Wójcik, dr hab. Grażyna Nowak-Starz, proj. UJK)
13.20-13.35 Wydział Sztuki UJK w Kielcach i trzecia misja Uniwersytetu. Kulturotwórcza funkcja kieleckiej Alma Mater, dr Maciej Zdanowicz (Wydział Sztuki UJK w Kielcach)
13.40-13.55 Pamięć-Dialog-Pojednanie. O działaniach Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach, Andrzej Białek (Stowarzyszenie im. Jana Karskiego)
13.55-14.05 Zapowiedź 4. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego, Marcin Zawada (Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach)
14.10-14.20 Koncepcja Budynku Otwartej Edukacji Tanecznej, dr Grzegorz Pańtak (Kielecki Teatr Tańca)
14.20-14.35 pytania do występujących w III panelu Kongresu
14.35-15.00 przerwa
15.00-15.25 projekt kandydatury Kielc i Kolacji Miast Regionu Świętokrzyskiego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029, dr Maciej Zdanowicz
15.30-16.30 dyskusja na temat wyzwań stojących przed Kielcami, Miastami Koalicyjnymi Regionu Świętokrzyskiego w obliczu starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, podczas której poruszone zostaną problemy aktualnej sytuacji międzynarodowej mającej wpływ na życie społeczno-kulturalne, w tym wojna w Ukrainie, kryzys klimatyczny i energetyczny, polityka równościowa i antydyskryminacyjna, Kielce i Świętokrzyskie wobec zagadnienia rozwoju zrównoważonego, a także problemów wynikających z wizerunku miasta, regionu w kraju i poza jego granicami.
Skip to content