Wydział Sztuki - Relacja z wernisażu wystawy Axela von Hagena pt. „Exhibition Design” w Akademickiej Galerii Sztuki Instytutu Sztuk Wizualnych

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Relacja z wernisażu wystawy Axela von Hagena pt. „Exhibition Design” w Akademickiej Galerii Sztuki Instytutu Sztuk Wizualnych

Dnia 22.11.2021 r. odbył się wernisaż wystawy Axela von Hagena „Exhibition Design”, połączony z wykładem projektanta i właściciela międzynarodowej firmy Axel von Hagen Design. W wydarzeniu wzięły udział Władze Uczelni, JM Rektor UJK, prof. dr hab. Stanisław Głuszek, Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, a także przedstawiciele otoczenia instytucjonalnego: dr Beata Kozyra, prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Bożena Staniak, wiceprezes Targów Kielce S.A., Michał Woś, dyrektor ds. sprzedaży firmy Von Hagen Design i interesariusz zewnętrzny kierunku Wzornictwo. Spotkanie stało się zapowiedzią współpracy wspomnianych instytucji nad uruchomieniem w ramach Wydziału Sztuki UJK w Kielcach dwusemestralnych studiów podyplomowych w zakresie projektowania wystawienniczego. Planowany termin uruchomienia kierunku to październik 2022 r.

Skip to content