Wydział Sztuki - Rejestracja kandydatów na studia w nowym roku akademickim 2022/2023

Rejestracja kandydatów na studia w nowym roku akademickim 2022/2023

Od 01.06.2022r. rozpoczęła się rejestracja kandydatów na studia w nowym roku akademickim 2022/2023.

Jeżeli chcesz Studiować w komfortowych, kameralnych warunkach, sprzyjających osiąganiu sukcesów artystycznych i projektowych, pod kierunkiem uznanej w kraju i za granicą kadry koniecznie dołącz do nas!

Dodatkowo Instytut Sztuk Wizualnych po raz kolejny daje możliwość podjęcia nieodpłatnych studiów stacjonarnych osobom „40+”, które z różnych powodów nie mogły wcześniej pozwolić sobie na rozwijanie swojego potencjału artystycznego. To szansa zarówno dla tych, którzy poszukują możliwości kształtowania swoich pasji, ale również osób doskonalących swoje kompetencje zawodowe w obszarze sztuki i dizajnu. Rekrutacja na studia w formule 40+ prowadzona jest na zasadach ogólnie obowiązujących, tzn. obejmuje ocenę predyspozycji plastycznych i konkurs świadectw na studiach I stopnia, a na studiach II stopnia ranking dyplomów ukończenia studiów w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Na studia przyjmowane są także osoby młodsze aniżeli w wieku 40+, którym praca zawodowa uniemożliwia na uczestnictwo w zajęciach w godzinach porannych, wczesnym popołudniem. Formuła studiów 40+ daje możliwość uzyskania wszystkich przysługujących studentom dziennym praw (stosownie do zapisów w obowiązujących aktach prawnych).

Rekrutacja na kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej:
I stopień – kliknij tutaj
II stopień – kliknij tutaj

Rekrutacja na kierunek Sztuki Plastyczne:
I stopień – kliknij tutaj
II stopień – kliknij tutaj

Rekrutacja na kierunek Visual Arts:
I stopień – kliknij tutaj
II stopień – kliknij tutaj

Rekrutacja na kierunek Wzornictwo:
– kliknij tutaj

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content