Wydział Sztuki - Konkurs dla studentów Instytutu Sztuk Wizualnych!

Konkurs dla studentów Instytutu Sztuk Wizualnych!

Wychodząc na naprzeciw potrzebie wspierania studentów Instytutu Sztuk Wizualnych w stawianiu pierwszych kroków na drodze samodzielnej praktyki artystycznej i projektowej, promocji ich twórczości Władze jednostki organizują po raz pierwszy w historii wewnętrzny konkurs. Cykliczny w planach przegląd wpisuje się w większą strategię opatrzoną hasłem „Jestem Art & Design”, której celem jest prezentacja szerszym odbiorcom potencjału środowiska studentów, absolwentów, kadry Wydziału Sztuki UJK w Kielcach, ich wpływu na obraz sztuki Kielc, Regionu Świętokrzyskiego, ale również na forum krajowym i międzynarodowym.

Proponowany konkurs Jestem Art & Design FEST ma na celu aktywizację studentów Instytutu Sztuk Wizualnych, upowszechniać szerszej publiczności ich dorobek, stanowić pierwszy krok na drodze ich samodzielnej drogi twórczej. Jury konkursu składać się będzie z przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych Wydziału Sztuki, a przede wszystkim reprezentantów instytucji, organizacji i firm bezpośrednio zainteresowanych przedmiotem kształcenia w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Miejscem ekspozycji zakwalifikowanych do finałowej wystawy pracy stanie się Galeria Dworzec 17:30 Punktu Promocji Kielc, które jest widocznym znakiem zawiązanej ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Kielce, a jednocześnie doskonałą przestrzenią do kontaktu z lokalną i regionalną społecznością, ale również licznie odwiedzających osób z kraju i zagranicy. Kuratorami przeglądu są: dr Magdalena Leśniak oraz dr Wojciech Domagalski, wicedyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych ds. artystycznych.

I edycja Konkursu dla studentek i studentów Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „Jestem Art & Design” 2023

Zapraszamy studentki i studentów Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Sztuki do udziału w I edycji Konkursu Jestem Art & Design FEST, którego głównym celem jest promocja i konfrontacja wyróżniających się artystycznie i projektowo postaw twórczych na wystawie w Galerii Dworzec 17:30 Punktu Promocji Kielc (Czarnowska 12, Kielce) w ramach cyklu Wizytująca Galeria Wydziału Sztuki UJK, której otwarcie odbędzie się 7 lipca 2023 roku. Najlepsze z zakwalifikowanych prac, zostaną uhonorowane nagrodami ufundowanymi przez lokalne i regionalne instytucje, organizacje, firmy.

Przedsięwzięciu towarzyszy konkurs na plakat Dorocznej Wystawy studentek i studentów Instytutu Sztuk Wizualnych UJK w Kielcach oraz konkursowej wystawy Jestem Art & Design FEST. Przedmiotem konkursu jest plakat promujący wspomniane wyżej wydarzenia, na podstawie którego opracowane zostaną również materiały graficzne do rozpowszechnienia w mediach społecznościowych. Wybrany projekt będzie promował wystawę w przestrzeni miejskiej i wirtualnej.

Więcej informacji na podstronie Konkursu:

Jestem Art & Design FEST

Skip to content