Wydział Sztuki - II Mały Kongres Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego

II Mały Kongres Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego

 

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w drugim spotkaniu w ramach Małego Kongresu Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego, które odbędzie się we wtorek, 05.07.2022 r. w godz. 10.00-15.00, w sali aulii Centrum Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11 (Wydział Pedagogiki i Psychologii). Nadrzędnym celem spotkania jest konsolidacja środowisk kultury, stworzenie płaszczyzny do współpracy, dyskusja na temat bieżących problemów sektora i stanu przygotowań do realizacji projektu Kielce Europejska Stolica Kultury 2029. Projekt Małego Kongresu Kultury zakłada organizację trzech wydarzeń, zaplanowanych na przestrzeni 2022 roku, sytuujących sektor kultury Kielc, regionu na różnych poziomach, w tym lokalnym, krajowym, międzynarodowym. Działanie to wpisuje się w przygotowania kandydatury Miasta Kielce do starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.

Europejska Stolica Kultury to program, w którym każdego roku wybrane przez Unię Europejską miasta mają szansę prezentować własne dziedzictwo, potencjał i życie kulturalne nie tylko własne, ale i całego regionu oraz państwa. Proces aplikowania, przygotowań do uzyskania tego prestiżowego tytułu staje się swoistym laboratorium kultury w całej rozciągłości oddziaływania społeczno-gospodarczego, przekładającym się na budowę pozytywnego wizerunku. W 2029 roku gospodarzem projektu ESK stanie się ponownie Polska wraz ze Szwecją.

Dostrzegając doniosłość dziedzictwa kultury Kielc i regionu świętokrzyskiego, w tym reprezentowanych uniwersalnych wartości europejskich, unikatowej specyfiki, znaczenia współczesnego życia kulturalno-artystycznego podejmujemy wysiłek startu w wyścigu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Upatrując ogromnej szansy w możliwości aktywizacji społeczno-kulturalnej, artystycznej, zmiany postrzegania Kielc i Świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej zapraszamy do projektu instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, firmy dla których siła kreacji stanowi koło zamachowe działalności.

Najbliższe wydarzenie w swoim założeniu ma charakter roboczy, stając się wprowadzeniem do dyskusji na temat potencjału i przyszłości lokalnego sektora kultury, a także otwartym komunikatem, deklaracją współdziałania jego reprezentantów na rzecz projektu – Kielce ESK 2029. Jego program zakłada dwie części:

  • plenarną – obejmującą prezentację praktyk w zakresie działań partycypacyjnych, w ramach którego swoje wystąpienia zapowiedzieli: dr Maciej Zdanowicz (koordynator projektu kandydatury Kielc do tytułu ESK 2029), dr Artur Ptak (kierownik Muzeum Dialogu Kultur Muzeum Narodowego w Kielcach), dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK oraz dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK (Wydział Sztuki UJK w Kielcach), dr Elżbieta Pańtak (Kielecki Teatr Tańca), Dominika Janicka (Instytut Dizajnu – Wzgórze Zamkowe w Kielcach), Agnieszka Kucharska (Dom Środowisk Twórczych Pałacyk Tomasza Zielińskiego w Kielcach)
  • dyskusyjną – której zwieńczeniem będzie opracowanie memorandum do Karty deklaracji środowisk kultury miasta i regionu w przedmiocie realizacji spójnej polityki kulturalnej i artystycznej.

Organizatorzy:

  • Wydział Sztuki UJK w Kielcach
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach
  • Urząd Miasta Kielce
Skip to content