Wydział Sztuki - Harmonogram – Nowe Perspektywy (Katedra Muzyki)

Harmonogram – Nowe Perspektywy (Katedra Muzyki)

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach programu Nowe Perspektywy Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z225/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)


 

Prowadząca dr Katarzyna Lisowska

Zajęcia z zakresu tworzenia tekstów do piosenek:

 1. 20 kwietnia 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 17.00-18.30
 2. 27 kwietnia 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 17.00-18.30
 3. 4 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 17.00-18.30
 4. 6 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 17.00-18.30
 5. 11 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 17.00-18.30
 6. 13 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 12.00-14.15
 7. 18 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 17.00-18.30
 8. 25 maja 2022, Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 17:00-18.30
 9. 1 czerwca 2022, Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 17.00-18.30
 10. 8 czerwca 2022, Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 17.00-18.30

 

Zajęcia z zakresu komponowania muzyki do piosenek szkolnych:

 1. 20 kwietnia 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz.18.30-20.00
 2. 27 kwietnia 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz.18.30-20.00
 3. 4 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 18.30-20.00
 4. 6 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 18.30-20.00
 5. 11 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 18.30-20.00
 6. 13  maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 14.15-17.15
 7. 18 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 18.30-20.00
 8. 25 maja 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 18.30-20.00
 9. 1 czerwca 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 18.30-20.00
 10. 8 czerwca 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 18.30-20.00
 11. 18 lipca 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 15:30-18:30
 12. 19 lipca 2022 r., Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 12, godz. 12:00-15:00

 


 

Zajęcia z zakresu edytorstwa muzycznego:

 1. 14 maja 2022 r. (w godz. 10.30-11.15)
 2. 21 maja 2022 r. (w godz. 9.00-9.45)
 3. 28 maja 2022 r. (w godz. 9.00-9.45)
 4. 28 maja 2022 r. (w godz. 12.45-13.30)
 5. 25 czerwca 2022 r. (w godz. 9.00-9.45)
 6. 5 lipca 2022 r. (w godz. 13.00-15.00)
 7. 6 lipca 2022 r. (w godz. 13.00-15.00)
 8. 7 lipca 2022 r. (w godz. 9.00-10.30)
 9. 26 lipca 2022 r.  (w godz. 9.00-13.30)

Miejsce zajęć: Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 2

Zajęcia z zakresu aranżacji piosenek na zespół instrumentalny:

 1. 14 maja 2022 r. (w godz. 11.15-12.45)
 2. 21 maja 2022 r. (w godz. 9.45-11.15)
 3. 28 maja 2022 r. (w godz. 9.45-11.15)
 4. 25 czerwca 2022 r. (w godz. 9.45-11.15)
 5. 25 czerwca 2022 r. (w godz. 12.00-13.30)
 6. 26 lipca 2022 r.  (w godz. 12.45-15.00)
 7. 27 lipca 2022 r.  (w godz. 9.00-15.00)
 8. 28 lipca 2022 r.  (w godz. 9.00-15.00)

Miejsce zajęć: Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 2

Zajęcia zakresu cyfrowej rejestracji utworów:

 1. 14 maja 2022 r. (w godz. 12.45-13.30)
 2. 21 maja 2022 r. (w godz. 11.15-12.00)
 3. 28 maja 2022 r. (w godz. 11.15-12.00)
 4. 28 maja 2022 r. (w godz. 12.00-12.45)
 5. 25 czerwca 2022 r. (w godz. 11.15-12.00)
 6. 5 lipca 2022 r. (w godz. 9.00-13.30)
 7. 6 lipca 2022 r. (w godz. 9.00-13.30)
 8. 13 października (w godz. 9.00-14.15)
 9. 14 października (w godz. 9.00-13.30)

Miejsce zajęć: Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, sala 2


 

Skip to content