Wydział Sztuki - Dnia 5 lipca 2022 r. miał miejsce 2. Mały Kongres Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dnia 5 lipca 2022 r. miał miejsce 2. Mały Kongres Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego

Drugie z cyklu spotkanie odbyło się 5 lipca 2022 r., w Centrum Edukacji Artystycznej UJK (Wydziału Pedagogiki i Psychologii), skupiając reprezentantów Władz Miasta – wiceprezydenta, Marcina Chłodnickiego, z-cę dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu, Grzegorza Sowińskiego, kierownik Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą, Iwonę Sabat, Władz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małgorzatę Rudnicką oraz przedstawicieli instytucji, organizacji: Wydziału Sztuki UJK w Kielcach, Domu Środowisk Twórczych Pałacyk Tomasza Zielińskiego w Kielcach, Związku Polskich Artystów Plastyków O / Kielce, Kieleckiego Parku Technologicznego / Energetycznego Centrum Nauki, Bazy Zbożowej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach, Domu Kultury Zameczek, Kieleckiego Teatru Tańca, Kieleckiego Centrum Kultury, Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, Geonatury Kielce, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Muzeum Narodowego w Kielcach, Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach oraz Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Podczas obrad przedstawiono koncepcję merytoryczną programu kandydatury Kielc do tytułu ESK 2029, pozytywne praktyki związane z partycypacją społeczną oraz dyskutowano nad stanem kultury Kielc. Organizatorami wydarzenia były: Wydział Sztuki oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach, Urząd Miasta Kielce.

 

Aula Centrum Edukacji Artystycznej UJK – uczestnicy II Kongresu Kultury Kielc i Regiony Świętokrzyskiego. Autor zdjęcia: Krzysztof Kupczewski

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii – dr hab. Mariolla Wojciechowska, prof. UJK. Autor zdjęcia: Krzysztof Kupczewski

Od prawej: Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii – dr hab. Mariolla Wojciechowska, prof. UJK, dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK – Dziekan Wydziału Sztuki UJK, dr Rafał Urbański – Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków O/Kielce, dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK – Dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych UJK, dr Wojciech Domagalski – Instytut Sztuk Wizualnych UJK / członek zespołu koordynującego starania Kielc o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, uczestnicy II Kongresu Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego. Autor zdjęcia: Krzysztof Kupczewski

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii – dr hab. Mariolla Wojciechowska, prof. UJK, dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK – Dziekan Wydziału Sztuki UJK, dr Rafał Urbański- Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków O/Kielce, uczestnicy kongresu. Autor zdjęcia: Krzysztof Kupczewski

Dziekan Wydziału Sztuki UJK – dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK, dr Maciej Zdanowicz – Prodziekan Wydziału Sztuki UJK Koordynator projektu kandydatury Kielc o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Autor zdjęcia: Krzysztof Kupczewski

dr Maciej Zdanowicz – Prodziekan Wydziału Sztuki UJK / Koordynator projektu kandydatury Kielc o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Autor zdjęcia: Krzysztof Kupczewski

Od lewej: dr Rafał Urbański – Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków O/Kielce, dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK – Dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych UJK, dr Wojciech Domagalski – Instytut Sztuk Wizualnych UJK / członek zespołu koordynującego starania Kielc o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, uczestnicy II Kongresu Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego. Autor zdjęcia: Krzysztof Kupczewski

Od lewej: Marcin Chłodnicki – Zastępca Prezydenta Kielc, Małgorzata Rudnicka, – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Paweł Walesic – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcachw Kielcach, uczestnicy II Kongresu Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego. Autor zdjęcia: Krzysztof Kupczewski.

Od lewej: dr Rafał Urbański – Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków O/Kielce, dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK – Dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych UJK, dr Wojciech Domagalski – Instytut Sztuk Wizualnych UJK / członek zespołu koordynującego starania Kielc o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, uczestnicy II Kongresu Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego. Autor zdjęcia: Krzysztof Kupczewski

 Dziekan Wydziału Sztuki UJK dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK, dr Maciej Zdanowicz – Prodziekan Wydziału Sztuki UJK, uczestnicy II Kongresu Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego. Autor zdjęcia: Krzysztof Kupczewski

Uczestnicy II Kongresu Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego. Autor zdjęcia: Krzysztof Kupczewski

Skip to content