Wydział Sztuki - Anna Miarka. Rzeczy uniwersalne

Anna Miarka. Rzeczy uniwersalne

Nowa wystawa w Akademickiej Galerii Sztuki Instytutu Sztuk Wizualnych UJK w Kielcach

plakat do wystawy

Władze Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zapraszają na wernisaż wystawy z cyklu: Piękno użyteczne. Odsłony współczesnej sztuki wzornictwa

Wystawa projektów wzorniczych służących rehabilitacji i rekreacji: Anna Miarka, Rzeczy uniwersalne*

wernisaż wystawy połączony z prelekcją projektantki: poniedziałek, 22.11.2021, godz. 17.00
Link do spotkania: https://teams.live.com/meet/94451142389190

wystawę można oglądać w Akademickiej Galerii Sztuki Instytutu Sztuk Wizualnych UJK w Kielcach przy ul. Podklasztornej 117, w dn. 22.11-17.12.2021

patronat honorowy nad wystawami:
Polska Izba Przemysłu Targowego, Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie


patronat medialny nad wystawami:
MAGAZIF, Radio Kielce

Anna Miarka, projektantka wzornictwa przemysłowego, specjalizująca się w obszarze projektowania ergonomicznego, kierownik Pracowni Ergonomii Projektowej w Instytucie Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, również pracownik badawczo-techniczny Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie i wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2009 r. uzyskała doktorat w dyscyplinie sztuk projektowych na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Pięć lat później obroniła stopień doktora habilitowanego sztuk projektowych na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa ASP w Gdańsku.

Wystawa „ Anna Miarka, rzeczy uniwersalne” prezentuje autorskie prace projektowe z obszaru wzornictwa przemysłowego zrealizowane w duchu projektowania uniwersalnego – mogące służyć różnorodnym użytkownikom do rehabilitacji, lub rekreacji. Zaprezentowane zostaną cztery projekty z czego dwa po raz pierwszy. Celem wystawy jest pokazanie możliwości tworzenia projektów, które wpisują się w nurt projektowania uniwersalnego, nie stygmatyzujących, mogących wspomagać rehabilitację szerokiego grona użytkowników w zróżnicowanych środowiskach. Wystawa ma zwrócić uwagę na konieczność uwzględniania aspektów estetycznych oraz włączających w projektowaniu przedmiotów wspomagających rehabilitację.

Skip to content