Wydział Sztuki - Drugi nabór na studia I i II stopnia

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Drugi nabór na studia I i II stopnia

SZANOWNI KANDYDACI, STARTUJEMY Z DRUGIM NABOREM!!!
Dysponujemy wolnymi miejscami na studiach I i II stopnia na kierunkach Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Sztuk plastycznych (kierunek otwarty również na kandydatów 40plus), w tym studia anglojęzyczne Visual Arts oraz studia I stopnia na kierunku Wzornictwo.

Studiuj na Wydziale, którego kadra naukowo-artystyczna decyzją Ministra Edukacji i Nauki została wyróżniona wysokimi kategoriami naukowymi w ewaluacji dorobku za lata 2017-2021. Instytut Sztuk Wizualnych jak i Katedra Muzyki w wyniku przeprowadzonej oceny jakości działalności nauczycieli akademickich uzyskują pełne uprawnienia akademickie, stawiając całą jednostkę wśród najbardziej elitarnych uczelni prowadzących kształcenie artystyczne. 
Wydział Sztuki UJK w Kielcach oferuje kształcenie artystyczne zarówno w obszarze sztuk wizualnych jak i muzyki, dysponując wszelkimi warunkami do zapewnienia pełnego rozwoju artystycznego i projektowego. Kameralne warunki Instytutu Sztuk Wizualnych, Katedry Muzyki, profesjonalny zespół wykładowców o dorobku zaznaczającym się na polu krajowym i międzynarodowym, intensywna współpraca z instytucjami kultury, firmami i organizacjami  kreatywnymi, wreszcie atrakcyjne programy wymiany krajowej i międzynarodowej, wykraczającej również poza obszar Europy pozwalają uzyskać wysokie kompetencje i doskonały start do samodzielnej kariery artystycznej lub projektowej. Dołącz do naszej społeczności, odkryj siebie i zawalcz o własną przyszłość!!!
REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA:
Nabór na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: link do Portalu Rekrutacyjnego UJK
Nabór na kierunek Sztuki plastyczne: link do Portalu Rekrutacyjnego
Nabór na kierunek Visual Arts (studia w języku angielskim): link do Portalu Rekrutacyjnego
Nabór na kierunek Wzornictwo: link do Portalu Rekrutacyjnego
REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA:
Nabór na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: link do Portalu Rekrutacyjnego
Nabór na kierunek Sztuki plastyczne: link do Portalu Rekrutacyjnego
Nabór na kierunek Visual Arts (studia w języku angielskim): link do Portalu Rekrutacyjnego
Skip to content