Wydział Sztuki - Zaproszenie na seminarium naukowo-metodyczne, warsztaty artystyczno-metodyczne poświęcone aspektowi równości w sztuce

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zaproszenie na seminarium naukowo-metodyczne, warsztaty artystyczno-metodyczne poświęcone aspektowi równości w sztuce

Serdecznie zapraszamy już w najbliższy piątek, sobotę do Muzeum Historii Kielc na seminarium naukowo-metodyczne oraz warsztaty artystyczno-metodyczne poświęcone aspektom równościowym, społecznemu zaangażowaniu sztuki.
Seminarium naukowo-metodyczne i warsztaty artystyczno-metodyczne wpisują się w obszar działań uwrażliwiających społeczeństwo na zagadnienie równości, otwierając na występujące w środowisku różnorodności w aspekcie funkcjonujących równolegle identyfikacji płciowych, tożsamości seksualnych, narodowych, kulturowych, religijnych czy występujących u drugiego człowieka specjalnych potrzeb. Inspiracją niniejszej inicjatywy jest wybitna postać malarki Jadwigi Trzcińskiej (1933-2005). Jej życie, twórczość charakteryzujące się ewidentną niezgodą na stawiane ówcześnie wymagania, ramy, w efekcie decyzja odsunięcia się na bok, samotność stanowią wyraz poszukiwania bezpiecznej przestrzeni dla własnej inności.
Podczas seminarium naukowo-metodycznego dokonamy przeglądu współczesnych praktyk artystycznych i projektowych, sytuujących się w obszarze sztuki, kultury wizualnej, ukazując możliwości twórczego rozwiązywania nowych wyzwań, kształtowania przyjaznego każdemu człowiekowi środowiska. Spotkanie z osobami badawczo-dydaktycznymi Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Sztuki UJK w Kielcach oraz osobami działającymi w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach pozwoli na zapoznanie się ze współczesnymi wynikami badań, jak i metodyką tworzenia, przeprowadzania warsztatów edukacyjno-artystycznych z elementami arteterapii.
Skip to content