Wydział Sztuki - Zapraszamy do Instytutu Sztuk Wizualnych!

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zapraszamy do Instytutu Sztuk Wizualnych!

Zapraszamy
na obchody
Światowego Dnia Sztuki
do Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach!

👉🏼 wydarzenia fb: 🌐

 

 

PROGRAM:

15.04.2024

9:00 – 10:00
OPROWADZANIE po Instytucie Sztuk Wizualnych
PROWADZENIE: Grupa Studencka UJK

10:30 – 11:30 (grupa I)
13:30 – 14:30 (grupa II)

WARSZTATY z cyjanotypii i fotogramu na alternatywnych materiałach.
PROWADZENIE: dr Arkadiusz Sędek i Studenckie Koło Naukowe 210 Studio
SALA: 210

Zapoznanie uczestników z techniką cyjanotypii i fotogramu.
Zachęcenie uczestników do eksperymentowania z różnymi technikami i materiałami w cyjanotypii.
Podkreślenie kreatywnego potencjału cyjanotypii jako formy artystycznej.

Plan pracy:

 1. Wprowadzenie:
  Powitanie i krótka prezentacja prowadzącego oraz Studenckiego Koła Naukowego 210 Studio.
  Krótka historia cyjanotypii i jej zastosowania.
  Przedstawienie materiałów i narzędzi potrzebnych do pracy.
 2. Omówienie procesu:
  Omówienie procesu tworzenia cyjanotypii, włącznie z:
  Wyborem negatywu lub obiektu do naświetlenia.
  Przygotowaniem roztworu światłoczułego.
  Naświetlanie.
  Procesem płukania i utrwalania.
 3. Demonstracja:
  Praktyczna demonstracja procesu tworzenia cyjanotypii przez prowadzącego.
  Przedstawienie różnych technik naświetlania i efektów, jakie można osiągnąć.
 4. Ćwiczenia praktyczne:
  Uczestnicy rozpoczynają własne prace praktyczne, naświetlając swoje projekty na materiale cyjanotypowym.
  Prowadzący udzielają pomocy i porad, kiedy jest to potrzebne.
  Zachęcanie do eksperymentowania z różnymi technikami i materiałami.
 5. Dyskusja i podsumowanie:
  Wspólne omówienie prac uczestników.
  Podzielenie się wrażeniami i doświadczeniami z procesu.
  Ostatnie pytania i porady od prowadzącego.
  Podsumowanie warsztatów i zachęcenie do dalszej praktyki i eksperymentowania z cyjanotypią.

 

11:45 – 12:45

WARSZTATY z papieroplastyki „TRZECI WYMIAR BIELI”
PROWADZENIE: dr Magdalena Leśniak, mgr Joanna Tatarska
SALA: 204

Podczas zaplanowanego warsztatu, uczestnicy poznają technikę papieroplastyki i przekonają się o jej potencjale do profesjonalnego jej wykorzystania w twórczości artystycznej. Instruktorki pokażą przykłady współczesnych dzieł sztuki wykonanych całkowicie z papieru. W kolejnym etapie uczestnicy warsztatu sami wykonają swoje dzieło w poznanej technice. Z powstałych modułów zostanie złożona jedna wspólna praca. Wszyscy otrzymają jednakowy format białego papieru, ale każdy stworzy indywidualny relief lub formę przestrzenną wg. wskazówek. Praca będzie składała się z różnych modułów, jednak biel użytego materiału scali wszystkie jej elementy. Tematem będzie prosty, geometryczny, abstrakcyjny wzór lub motyw pejzażu. To uczestnicy zdecydują którą opcję wybiorą.
PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ NOŻYCZEK, OŁÓWKA HB, NOŻYKA DO CIĘCIA PAPIERU I LINIJKI.

10:45 – 12:15

WYKŁAD: „Katedra gotycka”
PROWADZENIE: dr Jacek Jaźwierski
SALA: 13

13:00

WERNISAŻ wystawy
„Doświadczenie nowoczesności – między utopią a antyutopią”
Centrum Sztuki Współczesnej ArtLAB, Galeria 1
Kurator: dr Maciej Zdanowicz

13:00

OTWARCIE Galerii SPA
wernisaż wystawy: Konrad Białacki

12:20 – 13:50

WYKŁAD: „SZTUKA WSPÓŁCZESNA I KRYZYS KLIMATYCZNY”
PROWADZENIE: dr Jacek Jaźwierski
SALA: 13

16:00 – 17:30

WYKŁAD: „SZTUKA WSPÓŁCZESNA I LGBTQIA+”
PROWADZENIE: dr Jacek Jaźwierski
SALA: 13

15:00 – 18:00

WARSZTATY małej formy rzeźbiarskiej
PROWADZENIE: dr hab. Henryk Sikora, prof. UJK
SALA: 5

16:00 – 19:00

ZAJĘCIA z rysunku
PROWADZENIE: dr Alicja Wieczorek
SALA: 209

19:00 – 20:00

SPOTKANIE: „Wyjaśniamy strukturę Wydziału Sztuki i prowadzonych kierunków.
Perspektywy zawodowe absolwentów kierunków artystycznych i projektowych.”
PROWADZENIE: dr Wojciech Domagalski
SALA: 13

Obchody Światowego Dnia Sztuki w Instytucie Sztuk Wizualnych to również: Międzynarodowa wystawa grafiki artystycznej „GRAFIKA GÓR II. Geo. Migracje Transgraficzne” w Centrum Sztuki Współczesnej ArtLAB Instytutu Sztuk Wizualnych, Galeria 2

👉🏼Zapisy na konkretne godziny i zajęcia przyjmuje
mgr Ewa Starz
(sekretariat Instytutu Sztuk Wizualnych, pod numerem telefonu.: 41 349 66 51, oraz adresem: iep@ujk.edu.pl).

 

Skip to content