Wydział Sztuki - Wykładowcy Alexander College z Larnaki z wizytą na Wydziale Sztuki

Wykładowcy Alexander College z Larnaki z wizytą na Wydziale Sztuki

W dniach 20-21 kwietnia Wydział Sztuki UJK w Kielcach gościł dwójkę wykładowców cypryjskiej uczelni, Alexander College, specjalizującej się w kształceniu w obszarze projektowania graficznego, fotografii, projektowania ubioru oraz projektowania wnętrz. Wizyta Panayiotisa Voulgarisa oraz Effie Toumazides stała się okazją do dyskusji na temat możliwości współpracy w ramach programu Erasmus+, jak i rozszerzenia tej kooperacji o wspólne projekty badawczo-artystyczne i badawczo-projektowe. Już w przyszłym roku planowane są dwa cykle tygodniowych studenckich warsztatów projektowych z zakresu projektowania produktu ergonomicznego i komunikacji wizualnej w Larnace i Kielcach, rozszerzonych o dedykowany moduł kształcenia online.

 


Alexander College to uczelnia założona w 1991 r, funkcjonująca w dwóch cypryjskich miastach – Larnace i Paphos. Do jej zasadniczych obszarów kształcenia należą sztuki wizualne z designem, biznes i prawo. Uniwersytet prowadzi intensywną współpracę międzynarodową z Wielką Brytanią oraz krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Miasto Larnaka, podobnie jak Kielce stara się o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2030. Porozumienie bilateralne między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Alexander College w ramach Erasmus+ zostało zawiązane w ubiegłym roku. Obecnie w ramach wymiany akademickiej w cypryjskiej uczelni studiuje jedna studentka kierunku Sztuki plastyczne, studiów magisterskich uzupełniających.

Skip to content