Wydział Sztuki - Rekrutacja na rok ak. 2023/2024

Rekrutacja na rok ak. 2023/2024

Wydział Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza na studia artystyczne i projektowe do Instytutu Sztuk Wizualnych. W roku ak. 2023/2024 jednostka uruchamia kształcenie w ramach kierunków:

  • Design (studia 6-semestralne licencjackie),
  • Design społeczny (4-semestralne studia magisterskie uzupełniające, realizowane w ramach unikatowego, jedynego w Polsce programu),
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (6-semestralne studia licencjackie i 4-semestralne studia magisterskie),
  • Grafika (studia 10-semestralne jednolite magisterskie),
  • Sztuki plastyczne (6-semestralne studia licencjackie i 4-semestralne studia magisterskie uzupełniające realizowane w ramach unikatowego, jedynego w Polsce programu)
  • ponadto w tym samym czasie swoje funkcjonowanie rozpocznie Sekcja Sztuki Szkoły Doktorskiej UJK w dyscyplinach sztuki muzyczne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Informacja o terminach i zasadach naboru niebawem.

Wysoka jakość działalności badawczo-artystycznej kadry Instytutu Muzyki oraz Instytutu Sztuk Wizualnych potwierdzona została przyznaniem Uczelni w dyscyplinach sztuki muzyczne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki wysokiej kategorii naukowej A.
Dołącz do grona studentów, którzy rok rocznie uzyskują stypendia Ministra Edukacji i Nauki, nagrody i wyróżnienia w prestiżowych konkursach, przeglądach krajowych i międzynarodowych!
Studiuj pod okiem wybitnych specjalistów nagradzanych w prestiżowych konkursach, przeglądach krajowych i międzynarodowych, zasiadających w gremiach krajowych i międzynarodowych instytucji, organizacji!
Studiuj w jednostce, której absolwenci świetnie odnajdują się na rynku pracy oraz świecie sztuki!
Studiuj w przyjaznej atmosferze, kameralnym środowisku, w Uniwersytecie, który posiada ugruntowaną pozycję w kraju!
Studiuj w mieście zapewniającym komfortowe, przyjazne, bezpieczne warunki studiów, w bliskim kontakcie z naturą, mieście unikatowych instytucji kultury i sztuki, mieście – kandydacie do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029!
Bądź Art& Design!
Najbliższe terminy Dni Otwartych Instytutu Sztuk Wizualnych: 25.04.2023 (Dni Jakości Kształcenia UJK), 27.04.2023 (Światowy Dzień Grafika), 14.05.2023 (Europejska Noc Muzeów), 23-24.06.2023 (Święto Kielc).
Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia (szczegółowe warunki rekrutacji znajdują się w informacjach dla kandydatów na podstronach każdego z kierunków)
01.06-10.07.2023 r. rejestracja w systemie rekrutacyjnym i wnoszenie opłat rekrutacyjnych
11.07.2023 r. egzaminy wstępne
12.07.2023 r. ogłoszenie wyników
13-18.07.2023 r. przyjmowanie dokumentów osób zakwalifikowanych na studia
Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia (szczegółowe warunki rekrutacji znajdują się w informacjach dla kandydatów na podstronach każdego z kierunków)
01.06-19.07.2023 r. rejestracja w systemie rekrutacyjnym i wnoszenie opłat rekrutacyjnych
20.07.2023 r. egzaminy wstępne
21.07.2023 r. ogłoszenie wyników
22-26.07.2023 r. przyjmowanie dokumentów osób zakwalifikowanych na studia

Wydział Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce 25-717, ul. Podklasztorna 117
e-mail: rekrutacjaws@ujk.edu.pl
tel. +48 41 349 66 56,

Skip to content