Wydział Sztuki - Stypendia Ministra Edukacji i Nauki

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki

 

W roku akademickim 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki przyzna maksymalnie 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe. Maksymalna wysokość jednorazowo wypłaconego stypendium wyniesie 17 tys. zł.

wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przekazać do Dziekanatu Wydziału Sztuki w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat otrzymania stypendium – określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce znajdują się pod poniższymi linkami:

niezbędnik studenta-informacje z dziekanatu
www.gov.pl

Skip to content