Wydział Sztuki - Wzory dokumentów – Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej

Wzory dokumentów – Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej

 1. Podanie do Dziekana – wzór uniwersalny  → pobierz pdf | → pobierz doc
 2. Podanie o powtarzanie semestru   → pobierz pdf | → pobierz doc
 3. Podanie o indywidualną organizację studiów  → pobierz pdf→ pobierz doc
 4. Tabela indywidualnej organizacji studiów → pobierz pdf | → pobierz doc
 5. Podanie o zaliczenie/egzamin komisyjny  → pobierz pdf | → pobierz doc
 6. Podanie o wznowienie studiów   → pobierz doc→ pobierz doc
 7. Podanie o urlop zdrowotny  → pobierz pdf | → pobierz doc
 8. Podanie o urlop długoterminowy/krótkoterminowy → pobierz pdf | → pobierz doc
 9. Karta obiegowa → pobierz pdf | → pobierz doc
 10. Podanie o zmianę tematu pracy dyplomowej → pobierz pdf  |  → pobierz doc
 11. Podanie o zmianę promotora pracy dyplomowej  → pobierz pdf | → pobierz doc
 12. Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej → pobierz pdf | → pobierz doc
 13. Podanie o wpis warunkowy → pobierz pdf | → pobierz doc
 14. Podanie o przesunięcie terminu zaliczeń/egzaminów → pobierz pdf  | → pobierz doc
 15. Oświadczenie o utracie legitymacji  → pobierz pdf | → pobierz doc
 16. Wniosek o zwrot nadpłaty → pobierz pdf | → pobierz doc
 17.  Wniosek o ulgę w opłacie za usługi edukacyjne → pobierz pdf | → pobierz doc
 18. Wniosek o zmianę dofinansowania – cudzoziemcy → pobierz pdf | → pobierz doc

Skip to content