Wydział Sztuki - Rekrutacja do warsztatów finansowanych z Funduszy Europejskich

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja do warsztatów finansowanych z Funduszy Europejskich

Do dn. 05.05.2023 r. Wydział Sztuki prowadzi rekrutację wśród studentów kierunków Wzornictwo (III i IV r.), Sztuki plastyczne (II i III r. studiów I stopnia, I i II r. II stopnia) do warsztatów finansowanych z Funduszy Europejskich, których tematyka rozwija wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wykraczające poza program realizowanych programów studiów. Nabór zakłada pozyskanie uczestników do zajęć na temat:

1. Zmiany w strukturze społecznej i demograficznej Polski, jako determinanty planowania usług projektowych i opieki zdrowotnej dla polskiej populacji. Wykorzystanie reguł projektowania uniwersalnego podczas konstruowania założeń dla rozwiązywania analizowanych problemów użytkowych i funkcjonalnych wybranych grup odbiorców o szczególnych potrzebach.

2. Uwarunkowania materiałowe i konstrukcyjne projektowania wzorniczego. Realizacja projektu modułowej społecznej pasieki miejskiej.

3. Uwarunkowania techniczne i technologiczne projektowania produktu ceramicznego. Realizacja projektu produktu ceramicznego płaskiego.

4. Technologie serigraficzne w projektowaniu graficznym. Realizacja serii projektów plakatów społecznych.

W załączeniu znajdują się dokumenty szczegółowo informujące o realizowanym projekcie. Każdy student może zgłosić się do więcej niż jednego z wskazanych warsztatów, wymaga to jednak przygotowania osobnej dokumentacji, gdyż rekrutacja prowadzona jest do każdej z tematyk osobno. Dokumenty przyjmuje sekretariat Dziekana w pokoju nr 4, w dn. 27-28.04.2023 r. oraz 04-05.05.2023 r. w godz. 11.30-15.30. Do projektu dopuszczeni są studenci III i IV r. Wzornictwa, II i III r. studiów I stopnia oraz I i II r. studiów II stopnia Sztuk Plastycznych. Liczba miejsc jest ograniczona i zakłada udział 8 studentów w każdej z proponowanych tematyk jednej edycji.

Informacja szczegółowa na temat rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu „Akcelerator rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Skip to content