Wydział Sztuki - Rada Interesariuszy Wydziału Sztuki UJK w Kielcach

Rada Interesariuszy Wydziału Sztuki UJK w Kielcach

Dziś swą działalność zainaugurowała powołana przy Dziekanie Wydziału Sztuki Rada Interesariuszy, odpowiadająca za zacieśnienie współpracy jednostki z otoczeniem zewnętrznym. To pierwsza tego typu inicjatywa wśród działających w Uczelni jednostek, wspomagająca Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia. Zaproszenie do współdziałania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, zwiększenia atrakcyjności absolwentów na rynku pracy, ich rozpoznawalności przyjęli:
– dr hab. Jacek Rogala, prof. AM – dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach,
– dr Daria Maroń-Ptak – kierownik Galerii Winda Kieleckiego Centrum Kultury,
– dr Grzegorz Pańtak – dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca,
– dr Artur Ptak – kierownik Muzeum Dialogu Kultur Muzeum Narodowego w Kielcach,
– Maciej Binkowski – dyrektor Kieleckiej Fabryki Mebli,
– Ewa Chabielska-Tyndyk – dyrektor Wzgórza Zamkowego w Kielcach (Instytut Dizajnu w Kielcach)
– Agnieszka Dziedzic – dyrektor marketingu Grupa Vive
– Agnieszka Lasek-Piwarska – dyrektor Parku Kultury w Starachowicach
– Michał Pniewski – prezes Agencji Interaktywnej PRIMEO,
– Katarzyna Sroka – wicedyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.
Powołany zespół będzie zajmować się analizą oferty dydaktycznej, realizowanych programów studiów, walidacją kształcenia w jednostce, współorganizacją inicjatyw na rzecz lepszego przygotowania studentów do samodzielnej aktywności zawodowej, artystycznej. Wydział Sztuki UJK w Kielcach jest jedyną jednostką w regionie świętokrzyskim, która prowadzi edukację na rzecz przyszłych kadr sektora kultury, sztuki, przemysłów kreatywnych. Tym bardziej istotne jest podjęcie wspólnych działań na rzecz jeszcze lepszego przygotowania przyszłych absolwentów do samodzielnej działalności kulturalno-artystycznej lub projektowej.
Skip to content