Wydział Sztuki - Pomoc materialna dla studentów

Pomoc materialna dla studentów

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Na rok akademicki 2022/2023 sposób przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej reguluje Zarządzenie Nr 91/2022 Rektora UJK z dnia 13 września 2022 r.

Skip to content