„Kalendarz wyborczy” w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Muzyki

Uchwała Nr 4/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16.03.2023 roku w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Muzyki Na podstawie § 118 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje: § 1 Ustala się kalendarz czynności wyborczych […]

Czytaj więcej

Rada Interesariuszy Wydziału Sztuki UJK w Kielcach

Dziś swą działalność zainaugurowała powołana przy Dziekanie Wydziału Sztuki Rada Interesariuszy, odpowiadająca za zacieśnienie współpracy jednostki z otoczeniem zewnętrznym. To pierwsza tego typu inicjatywa wśród działających w Uczelni jednostek, wspomagająca Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia. Zaproszenie do współdziałania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, zwiększenia atrakcyjności absolwentów na rynku pracy, ich rozpoznawalności przyjęli: – dr hab. […]

Czytaj więcej

Koncert arii i pieśni

  W programie: Zofia Połetek – „Ave Maria” Giulio Cacciniego (1551-1618) Bang Yao Gu – „Pieta Signore” Alessandra Stradelli (1643-1682) Katarzyna Szulc i Marek Saramak – „Vado ben spesso” Giovanniego Bononciniego (1670-1747) Bang Yao Gu – arietta Azora „Du moment qu’on aime” w opery „Zemira i Azor” André Grétry (1741-1813) Patryk Chrząszcz – „Adeste Fideles” […]

Czytaj więcej

Gmach Katedry Muzyki w okresie świąteczno-noworocznym

Szanowni Państwo, w okresie świąteczno-noworocznym gmach Katedry Muzyki będzie dostępny wg poniższego wykazu 23.12.2022 r. – budynek Katedry Muzyki będzie zamknięty. 27-30.12.2022 r. budynek Katedry Muzyki będzie otwarty w godzinach 7.30-15.30

Czytaj więcej

2 listopada bez zajęć dydaktycznych

Decyzją prof. dr. hab. Stanisława Głuszka, rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustanawia się dzień 2 listopada 2022 roku (środa) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Przypomnijmy, że dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (wg kalendarza akademickiego 2022/23 na naszej Uczelni) jest także poniedziałek, 31 października.

Czytaj więcej

Wsparcie w trudnych sytuacjach

Drodzy Studenci, pamiętajcie, że w trudnych sytuacjach życiowych nie pozostajecie sami. W chwilach, w których potrzebujecie wsparcia nie wahajcie się skorzystać z pomocy opiekuna roku. Do waszej dyspozycji pozostaje również Punkt Interwencji Kryzysowej UJK, który został przekształcony w Centrum Wsparcia Psychologicznego i Psychoedukacji. Nowa jednostka mieści się w budynku Collegium Medicum przy Alei IX Wieków […]

Czytaj więcej

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 47/2022 Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Czytaj więcej

Pomoc materialna dla studentów

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 Na rok akademicki 2022/2023 sposób przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej reguluje Zarządzenie Nr 91/2022 Rektora UJK z dnia 13 września 2022 r.

Czytaj więcej

Zapomoga

Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, stanowiący załącznik do Regulaminu, złożony do KS, za pośrednictwem dziekanatu. Jest doraźną formą pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Przez trudną sytuację życiową należy rozumieć ogół warunków spowodowanych zdarzeniem losowym, mających wpływ na sytuację materialną rodziny studenta. Trudną sytuacją życiową, np. materialną, rodzinną, społeczną, zdrowotną może być w szczególności: choroba studenta lub członka […]

Czytaj więcej

STYPENDIUM MINISTRA

  Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy: art. 93 ust. 1-6, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 stycznia 2022 […]

Czytaj więcej
Skip to content