Wydział Sztuki - Pleneriada 2022

Pleneriada 2022

Studenci naszego Instytutu z pracowni malarstwa prof. dr hab. Urszuli Ślusarczyk w dniach 13-23 października uczestniczyli w „Pleneriadzie” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, organizowanej przez Galerię Stalową w Warszawie, która zajmuje się promocją malarstwa młodych artystów.
Przez niezależne gremia artystów, historyków sztuki i zaproszonych gości studenci Kinga Milcarz i Michał Jemioł podczas gali w Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym za swoje prace otrzymali specjalne wyróżnienia a Instytut Sztuk Wizualnych zajął w ogólnej punktacji drugie miejsce wśród zaproszonych uczelni artystycznych.

Skip to content